Carl Zetterström  – 
Minnesmedaljen för jamtsk vitterhet

Professor Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet instiftades år 1984 och utdelas en gång varje år till någon som visat jamtsk vitterhet till professor Carl Zetterströms minne. Mottagare av förslag och utdelare av medaljer är Kommittén för jamtamotets bevarande, vilken är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning till stöd för jamtsk vitterhet. Utdelningar äger rum i Prof. Zetterströms bibliotek vid Frösö TrivialskolaStocke, ett bibliotek som numera utgör Frösö hembygdförenings museum.
I samband med prisutdelningar inbjuds alla föregående medaljörer till en traditionell lunch som efter prisutdelningen serveras på Stocke hembygdsgård.

Hittillsvarande medaljörer

Avskiljare
2010: Fredagen den 12 november
Medaljör: n Lars-Persa, Östersund
Motivering: För att han på ett tongivande sätt oförtrutet har framhållit jamskan i såväl musik som text.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2010
Wikipedia:  n Lars-Persa
Avskiljare
2009: Fredagen den 6 november
Medaljör: Mikael Rahm, Funäs
Motivering: För att han på tiljan fritt och orädd har värnat det jamtska.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2009
Wikipedia:  Mikael Rahm
Avskiljare
2008: Fredagen den 5 december
Medaljör: Nils Simonsson, Östersund
Motivering: Ur ett jämtländskt perspektiv, med ett knivskarpt och humoristiskt intellekt, förklarar han det svåraste som finns – hjärnan.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2008
Wikipedia:  Nils Simonsson
Avskiljare
2007: Fredagen den 16 november
Minnesmedaljen 2007 hämtades i Ing-Marie Erikssons frånvaro av Peter Lucas Eriksson (till höger i bild). Till vänster i bild syns Orlstyrar Ulf Rubenson i Kommittén för Jamtamotets bevarande.
Medaljör: Ing-Marie Eriksson, Handen
Motivering: För ett långt, varierat och modigt författarskap, präglat av hennes jämtländska ursprung.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2007
Wikipedia:  Ing-Marie Eriksson
Avskiljare
2006: Fredagen den 17 november
Medaljör: Håkan Larsson, Rödön
Motivering: För sin bok "Frihetskämpen från Tullus. En jämtländsk bonde i storpolitiken", utgiven på Jengel förlag, och som handlar om Nils Larson i Tullus (1822-96), han som var bondeståndets siste talman.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2006
Avskiljare
2005: Fredagen den 11 november
Medaljör: Torsten Jonsson, Ås
Motivering: Källforskarens förebild manifesterad i boken om Aksel Lindström och hans tid.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2005
Jamtamot:  Bilder från utdelningen
Länstidningen 2005-11-08
Länstidningen 2005-11-11
Avskiljare
2004: Fredagen den 12 november
Medaljör: Torbjörn Junhov, Östersund
Motivering: För mod och driftighet i sin förläggargärning, gynnande jamtsk vitterhet.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2004
Avskiljare
2003: Fredagen den 7 november
Medaljör: Marie Stensby, Sikås
Motivering: För sin publicerade forskning om Sikåsbygdens historia och dess befolkning, samt för dokumentärromanen "Öden i forbondetid" – om bondsönerna som blev handelsmän och skeppsredare i Trondheim.
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2003
LT 2003-11-06
LT 2003-11-10
LT 2003-12-06
Avskiljare
2002: Fredagen den 13 december
Medaljör: Kjell Albin Abrahamson, bördig från Östersund och Alsen (Ærsn)
Motivering:
Skriverier: CZM:  Carl Zetterströmmedaljen 2002
Jamtamot:  Bilder från utdelningen
Avskiljare
2001: Fredagen den 9 november
Medaljör: Bo Oscarsson, Östersund, bördig från Aspås
Motivering: För ett mångårigt,outtröttligt arbete för jamsk språkhistoria och språkvård, vilket under året krönts med utgivningen av Orlboka.
Skriverier: Jamtamot:  Bilder från utdelningen
Jämtlands läns bibliotek
Länstidningen 2001-11-10
Östersunds-Posten 2001-11-12
Avskiljare
2000: Fredagen den 10 november
Medaljör: Erik J Bergström, bördig från Glöte i Härjedalen
Motivering: För banbrytande grundforskning rörande Härjedalens spelmän och låtar, samt för sin lokalhistoriska forskning, i synnerhet rörande hembygden Glöte i Linsälls socken.
Skriverier: Länstidningen 2000-11-14  –  Hedrad med medalj och diplom för jamtsk vitterhet
Avskiljare
1999: Fredagen den 5 november
Medaljör: Lars Hammarin, Östersund
Motivering: För hans grundläggande forskning och dokumentation av folktro och folklig läkekonst i Jämtland och Härjedalen.
Skriverier: Länstidningen 1999-11-09  –  Prisades för jamtsk vitterhet
Avskiljare
1998:
Medaljör: Karl Erik Jonasson, Krokom
Motivering: För att ha fört fram och levandegjort professor Carl Zetterströms liv i teaterspelet "Känn dae int igen n Kal" och därigenom påmint oss om Zetterströms hemby på Rödön.
Skriverier: Länstidningen 1998-11-11  –  Karl-Erik tog priset
Avskiljare
1997: Ingen utdelning
Avskiljare
1996:
Medaljör: Erik Arthur Egervärn, Hallen
Motivering: För en ihärdig grundforskning och aktningsvärd skrivargärning i förmedlandet av Jamtlands historia, särskilt avseende Hallen och Marby socknar.
Skriverier:
Avskiljare
1995: Fredagen den 10 november
Medaljör: Ville Roempke, Östersund
Motivering: För hängiven och mångårig grundforskning inom jämtländsk spelmanstradition, senast dokumenterad i boken ’På spelmansfärd med Lapp-Nils’
Skriverier:
Avskiljare
1994:
Medaljör: Ando Andersson Snolltje, Uppsala
Motivering: För grundforskning inom sydsamiskt kulturområde, i synnerhet språklig, samt för trägen skrivargärning. Särskilt bör nämnas den 1992 utgivna ’Maam dah soptsestamme’ (Vad de berättade).
Skriverier:
Avskiljare
1993:
Medaljör: Gunnar Magnusson, Hackås
Motivering: Genom att skriva om personer och händelser från sin hembygd Hackås på det genuina språket jamska, skapar han litteratur för nutida som framtida studier inom jamtskt språk och etnologi. Hans bok ’Je minns frå Hakås’ är den första utgivna boken, som från pärm till pärm är skriven på jamska.
Skriverier:
Avskiljare
1992:
Medaljör: Elsa Göransson, Bällsta
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1991:
Medaljör: Peter Mosskin, Hissmofors
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1990:
Medaljör: Nils Sundkvist, Söderhögen
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1989:
Medaljör: Ola Gerhardt Henriksson, Östersund
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1988:
Medaljör: Pål Doj, Ås
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1987:
Medaljör: Niklas Lindberg, Krokom
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1986:
Medaljör: Elsa Wallén, Oviken
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1985:
Medaljör: Berta Magnusson, Krokom
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare
1984:
Medaljör: Carl-Göran Ekerwald, Östersund
Motivering:
Skriverier:
Avskiljare