Det danska riksvapnet i Ragunda gamla kyrka

Senaste uppdatering: 1998-02-08

I en väggmålning ovanför sakristiportalen i Ragunda gamla kyrka finns det danska riksvapnet avbildat enligt bilderna nedan.


 (Foto: Bo Oscarsson)


 
Referenser och fotnoter

[1]