Toddy  –  Heitvasskask

Toddy är en dryck av hett vatten, socker och antingen vin, konjak, arrak, eller rom (eller någon annan finare brännvinssort). / NF

Ordet toddy kommer från Indien där ordet tàdi (hindi) betyder ett slags palmvin. I Sverige är ordet dokumenterat för första gången år 1775 och då i Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar. Författaren och ämbetsmannen vid hovet, Bernhard von Beskow, skrev i sina memoarer från år 1877:

En ny dryck som vid tiden för revolutionen (1809) hastigt
antogs över hela Sverige. (Skänktes oss av engelsmännen.)

Den huvudsakliga studenttoddyn i Uppsala var konjakstoddyn och böjningen av ordet är: en toddy, flera toddar. Toddyns storhetstid inföll alltså från c:a 1810, med en kulmen under 1830- och 1840-talen. Fr.o.m. mitten av 1860-talet började punschen att drickas kall och vann alltmer terräng som sällskapsdryck på krogarna. Vid mitten av 1870-talet ansågs det i Uppsala omodernt att dricka toddy, även om många gamla överliggare ihärdigt höll fast vid den. Punschen hade tagit sitt fasta grepp om uppsalastudenterna och detta bestod fram till första världskriget.

Studenterna i Uppsala namngav de nio första toddarna enligt följande (hämtat från bl.a. historia och matematik):

  1. Primus inter pares   Den främste bland likar
  2. Duo negativa affirmant   Två negationer bekräftar varandra
  3. Tres faciunt collegium   Tre utgör ett kollegium
  4. Quattuor species   Fyra sorter – de fyra räknesätten
  5. Quintus Fabius Maximus Cunctator   "Sölaren" – romersk fältherre 2:a puniska kriget 218-202 f Kr
  6. Sextus Tarquinius Superbus   Son till siste etruskiske konungen, våldtog Lucretia och fördrevs år 509 f Kr
  7. Septimus Severus   Romersk kejsare 197-211
  8. Octavianus Maximus Imperator   Kejsar Augustus år 30 f Kr – år 14
  9. Pio nono   Påven Pius den nionde (pontifikat 1846-78)