Jamtamots sångbok 1983
 
3.  Jamtlandssången
Text: Per-Gunnar Norman, Bo Oscarsson
Musik: Gammal jämtländsk brudlåt (C-moll, G)
Noter:    Översättning, se nedan
Mæ går på stigom
å leit oss opp öve bakkan,
bort milla åkrom, opp hitat vållom,
der bjällan pingel skvällht
i jænsmässti.
Mæ sir frå höjdom
bort mot åsom,
der kjörsan står milla gålom
bort ditat fjällom vår
der Skuta står
så gnistrenes vit.

:/: Fejen så sjong mæ att’
JAMTLANN DE E LANNE VÅRT!
i tusen år ha mæ hadd'e,
håll'e därför hårt.
Ler ta den friheit
som fedran ein gång at oss ga!
Hen ske mæ læva å minnes allht,
som fedran oss sa!:/:


Översättning av vissa ord
vi
bjällanskällorna
pingelklingar
vållom'vallarna', fäbodarna
skvällht 'ekofyllt'
jænsmässti midsommartid
kjörsan kyrkorna
Skuta Åreskutan
fejen glad, glada
fedran fäderna
hen här

Ändelsen -om i orden stigom,åkrom, vållom, etc är dativformen i pluralis (stigarna, åkrarna, vallarna). Här är det de dativstyrande prepositionerna: på, milla, hitat, frå, mot, milla och ditat, som ger dativformerna.