Hederspristagare 1979  –  Biografi

Den ene av Jamtamots två Hederspristagare 1979 – Jöns Fahlén – föddes den 24 december 1918 i Klövsjö. Han levde i och verkade från byn i hela sitt liv fram till dess han avled den 12 september 2006.

Jöns Fahlén gjorde det mesta vad gäller arbete inom och kulturyttringar av fjällbondekulturen. Under de senare åren var han bl.a. djupt engagerad i de återuppståndna forbonderesorna till Røros. En presentation finns även publicerad i JT 1979:1.

Pristagaren tilldelades Hederspriset vid föreningen Jamtamots i Uppsala Prismot den 23 mars 1979.

Huvudmotiveringen lyder:


Jöns Fahlén pao Mot
För hans stora och betydelsefulla insatser för bevarande av jämtländsk allmogekultur och allmogearkitektur, speciellt sydjämtsk och då alldeles särskilt arbetet med att rädda Tomtangården i Klövsjö, Jämtlands enda i ursprungligt skick bevarade fyrbyggda gårdsanläggning.
Saxat från dödsrunorna i LT & ÖP den 20/9 2006
Jöns Fahlén var en aktiv föreningsmänniska som engagerade sig för sin hembygd. Sporren genom alla år var hans genuina intresse för kultur och turism. Han var med och startade Svenska Jämthundsklubben för att rädda rasen. Han drev dessutom en egen kennel under några år.

Jöns var också drivkraften bakom bildandet av Klövsjö hembygdsförening i början av 60-talet och var dess förste ordförande. Han var även aktiv i Klövsjö-Vemdalens turistföreningen under 1960-talet. Jöns har varit ledamot i ett otal föreningar som jordbrukskooperationen, Heimbygda och Jamtamot (i Uppsala), för att nämna några.

Som jordbrukare var Jöns mycket intresserad av hästavel. I slutet av 1970-talet fick han kontakt med personer i Röros som var intresserade av att återuppta forbonderesorna. 1981 gick den första och samma år bildades Forbondeföreningen där Jöns var drivande, och den firade 25 år i år. I samband med firandet utkom hans bok "Forbönder förr och nu".

Han bedrev släktforskning och höll gärna föredrag, och då bland annat om forböndernas historia.