Pristagare 1979
(en av två)
Biografi
Motivering
Skriverier
   Allers 1934-05-22
   XX 1979-xx-xx
   JT 1979:1
Verksamhet
   Artiklar
   Forbondeföreningen
   Gården Pålles
   Gården Tomtan
   Jamthundklubben