Bok-kjörarn frå Revsund

av Berta Magnusson

Denna dikt har tidigare upplästs av Berta Magnusson vid två olika prisutdelningsceremonier där hon varit pristagare, samt av Bo Oscarsson i samband med ett av Jamtamots under allhelgonahelgen årligt återkommande högtidlighållanden av Carl Zetterström. Den första gången för Berta M. ägde rum i november 1985 i trivialskolans bibliotek på Stocke på Frösön i samband med att Kommittén för Jamtamotets bevarande delade ut den Zetterströmska medaljen för jamtsk vitterhet. Den andra gången timade i samband med den ceremoni och middag som den 3 mars 1989 avhölls med anledning av utdelandet av Jamtamots i Uppsala Hederspris till Berta. Dikten får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut dikten), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1998-12-01


Om transporten av det som kom att bli grunden för Jamtlands bibliotek, nämligen jamten och Uppsala-professorn Carl Zetterströms enorma och i högsta sanning ovärdeliga bokdonation. Se även dikten N Carl.

I – De vål agasamt de henne!
tänkt n forbonn
der hans såt på lassan ti hunnskinnspälsa.

– De vål agasamt te kjöör arve
ätt a Carl Zetterström
de han ha donere at jamtom.

N Danel Jänssa frå Revsund haadd stånnan
te latte tånkan fæles baka hästa.

II De va mars – mæn kåhllt å klarst
å sjöan va seker än te kjöör öve
de va bære te fale forväja.

– Hen ha mykjer jamta farrdes, tänkt n
å minntes föörst gångjen han fåård fara.

Itt kunn n då tro seg om te år 1833
få oppdrage te kjöör 12.000 böker frå Uppsala,
rekorderle nepakke ti sjöttan låra
heim te Jamtlann.

III Man nu såt n – na leta ampen – jordåvæl
å styyrd nolöve.

– De kjenns grett te styyr
at rätt e håll, tänkt n.

IV – De gatt va synn om n dann Zetterström!
Gatt væ nedi n dann storsvensk-staa
å kjenn seg oppneat å inpyne.

– Han hadd ju längte heim te Rödön.
Joodå, dagboka hans va kommentere
ta lese kæra.

Han va heim bære ein gång på 40 år
kleiv öve dörstokkjen å glååmt på a mor si.

V kjenn dæ int igjæn n Kal
"...... wi greto länge bägge.
utan att kunna säga ett enda ord",
skreiv n ti dagboka si.
VI Kontaktan mæ jamtom va n radd om
forbönnran å marsnesfolk lett seg hitat a
vårte væl mottegen nedi Uppsala
å bjödn på nån gobæta.
VII N Carl va huskut enkel n kær
hella blyen å förbolsam.

Mæn kjer vårt n ti e ståårs,
e go å håttu e ei.

– Mæn je e ju bære n jamt je,
tänkt n
å hu e ta storsvenskom.

Å så latt n a Lena gå seg u händrom
som mykje æne han kunne ha fått
om han hadd trodd seg
å vö litte meir ståsepåar.

VIII Grekiska kunn n
präst vårt n, doktor
å tell å mæ professor.
IX Tånkan hans Danel for vilöftut
allht mæn hästn lett seg heimöve
gönom skogan, öve myran å sjöan.

Å når n Danel styyrd opp
öve Frösömota mot Stokke
hadd n i andanom
blada seg gjönom mykjer böker:

X Medicinsk n litteratur, vetnskaplen, teologisk å
filosofisk arbeia, latinsk e handskrifta på pergament,
bökran som vårte tege på 1500-talan som krigsbyt frå
Polen å Tjeckien .........

Till hemsidan om Carl Zetterström