Stånggången i Fröå gruva

av Bo Oscarsson

Denna artikel har tidigare publicerats i Åre kommuns kultur- och fritidsguide 1993, s.21, och får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 2001-09-14

Fram till hösten 1990 visste jag [1] inte vad ordet ’stånggång’ betydde. Detta ord har nu åter introducerats i språket i Åre kommun. Vid Fröå gruva finns nämligen en stånggång uppförd. Den går från ’konsten’ till Drottning-schaktet.

Här har vi i Åre fått lära oss en ny betydelse på ordet konst. Konsten i Fröå, är egentligen en förkortning på vattenkonsten, och då har man en ledtråd. Det handlar om hur man överför kraft från vatten till mekanisk energi. Konsten i Fröå består av den handgrävda vattenkanalen, dammen, vattentuben, vattenhjulet och stånggången.


Till höger i bildkant går stånggången in i Drottningschaktet
  Foto: Robert Torma

Stånggången är den mekaniska delen av kraftöverföringen. Från vattenhjulets vevaxlar överförs kraften genom långa stänger, som fungerar som ’vevstakar’, hängande i luften på stolpar. Genom vattenhjulets vevaxlar åstadkoms en framåt-bakåtgående rörelse, som genom de skarvade stängerna kan överföra energin på långa sträckor. Här i Fröå är det ett par hundra meter upp till Drottningschaktet, där stånggången slutar. Där böjs den med en vinklad led så att kraften kan överföras till en vertikal vattenpump i schaktet.


Längst ner ligger Konsthuset med det inbyggda vattenhjulet
  Foto: Lennart Lundmark

Arbetet med det imponerande vattenhjulet påbörjades hösten 1991 och blev klart under 1992. Se foton. Sommaren 1993 kunde anläggningen med vattenförsörjning, hjul och stånggång demonstrationsköras. Det var ett spännande ögonblick när vattnet släpptes på första gången och man fick se när det tio meter höga vattenhjulet drog igång och stånggången börjar gneka fram och tillbaka.

Den 7 juli 1994 invigdes den kompletta anläggningen av Landshövding Sven Heurgren.

Länkar och fotnoter

[1] Bo Oscarsson arbetade som kultursekreterare i Åre kommun åren 1985-1996 och deltog aktivt i arbetet att förverkliga återuppbyggnaden av vattenhjulet och stånggången, m.m.
[2] Riksintressen för kulturmiljövården: Z 35 Fröå Åre kn, Åre sn
[3] Historik om Fröå gruva
[4] Göran Enderlein: Bilder från mitt besök i Fröå gruvby, augusti 1997