Hederspristagare 1990  –  Verksamhet

Artiklar i Årskrönika Aspås socken – Nu för tin å för i värln

1982
  Aspås kyrkas räkenskaper 400 år, sid. 5–7.
  Aspås sockens historia. Del I. De äldsta beläggen, sid. 8–9.
  Den underjordiska hålan i Aspås, sid. 10 (särtryck ur JT 1978:1).

1983
  Aspås sockens historia. Del II. Forngravar, sid. 4–5.
  Aspås gamla kyrkas byggnadshistoriska utveckling – skisser, sid. 10.

1984
  Aspås sockens historia. Del III. Ortnamn, sid. 2–6.
  Jamskan – aspåsmålet, sid. 7.
  Nuttetorpet rivs, sid. 32.
  Tal vid lundsjöfesten, sid. 48–49.
  Aspåsdörren, sid. 50–51.

1985
  "Man je va e litta taus", sid. 2–8.
  Något om de äldsta affärerna i Aspås, sid. 8–9.
  Aspås sockens historia. Del IV. Av Saxon, sid. 10–11.
  Gamla handlingar från Aspås socken, sid. 12–13.
  Bron över Kattstrupen, sid. 14–17.
  Jamskan – aspåsmålet, sid. 28.
  John Elfström, sid. 35–36.

1986
  Ordföranden har ordet, sid. 2–7.
  Aspås sockens historia. Del V. Kyrkbyn, sid. 8–11.
  Aksel Lindström, sid. 12–21.
  Jamskan – aspåsmålet, sid. 26–27.
  "Fiskarstigan" – etnologi, sid. 28.
  Aspås-gåbben. En jämförelse med visan "Man je va ...", sid. 50–51.

1987
  Aspås sockens historia. Del VI. Lapp-Nils far, sid. 4–5.

1988
  Aspås gamla kyrka – Inventarium 1831, sid. 52–57.

1989
  Gårdsköp i Aspås år 1413, sid. 2–4.

1990
  Visan "Man je va e litta taus" 100 år 1990, sid. 2–3.
  Aspås för 50 år sedan, sid. 13–15.

1991
  Aspås nya kyrka, sid. 2–3.
  Professor Bredman i Aspås 1823, sid. 32–33.

1992
  Aspås för 175 år sedan, sid. 2–5.
  Aspås gamla kyrka, sid. 6–7.

1994
  Aspåsborna 1611-1613, sid. 2–6.

1996
  Bomärken från Aspås, sid. 5–9.
  Kampen om Långan, sid. 63–66.
  E mærskværdu e kværnreis, sid. 66–67.

1997
  Ågren som jamtmålsförfattare, sid. 2.
  Nyss före jul, språkprof. från Aspås, sid. 2–7.
  Dramat i Kallkällan – Ett dystert minne i Aspås socken, sid. 8–11.
  Aspås sista original har gått ur tiden, sid. 41–43.

1998-1999 (dubbelnummer)
  Aspåsbor i forna tider, sid. 2–3.
  Striden om Lundsjön 1647, sid. 4–8.

2000
  Krigsbytet från Norge som hamnade i Aspås, sid. 2–4.
  Dagbok från en USA-emigrant, sid. 6–9.