Hederspristagare 1990  –  Biografi

Jamtamots Hederspristagare 1990 – Bo Oscarsson – föddes i Gräfte, Aspås, den 19 oktober 1947.

Bo Oscarsson publicerade våren 2001 sitt Magnum Opus – ORLBOKA – ordbok över jamska. Han har även en egen hemsida.

Pristagaren tilldelades priset vid föreningen Jamtamots i Uppsala Prismot, tillika Stormot, den 24 februari 1990. Huvudmotiveringen lyder:

För hans insatser att höja det jamtska folkets medvetande och självkänsla genom att på ett kunnigt och intresseväckande sätt förmedla kunskaper om det jamtska språket och den jamtska historien


Chefsideolog Bo Oscarsson
Östersund och Aspås