Hederspristagare 1991  –  Biografi

Jamtamots Hederspristagare 1991 – Nils Sundqvist – föddes den 7 april 1910 och avled den 19 januari 1995. Han var under sin levnad bosatt i Söderhögen i södra Jamtland.

Pristagaren tilldelades Hederspriset i samband med att representanter för föreningen Jamtamot i Uppsala Prismot gästade pristagaren den xx mars 1991. Se bilden till höger där Nils Sundqvist syns med sitt Hederspris och sitt Hedersprisdiplom, ståendes framför sin digra boksamling. Huvudmotiveringen lyder:

För hans forskargärning rörande pilgrimsleden till Nidaros, hans omfattande studier av Rätansbygdens historia och då speciellt om Baltzarfejdens verkningar i området


Nils Sundqvist – Söderhögen