Hederspristagare 1992  –  Biografi


Bertil Flemström
Ragunda och Uppsala
Jamtamots Hederspristagare 1992 – Bertil Flemström – föddes i Ragunda den 11 juni år 1908 och växte upp på ort och ställe. Han flyttade sedan till Uppsala för studier och blev lärdomsstaden trogen livet ut. Han dog den 9 januari år 2003.

Pristagaren tilldelades Hederspriset vid föreningen Jamtamots i Uppsala Prismot den 20 mars 1992. Huvudmotiveringen lyder:

För hans insatser med att tolka de jämtländska ortnamnens ursprung och historia, samt inte minst för hans popularisering av ortnamnsforskningen