Hederspristagare 1994  –  Motivering

För hans insatser att popularisera jamskan och då bl.a. genom tonsättningen av E Jamtlannstaus

 
Klicka på bilden för en alternativ bild
 
  Hederspristagaren 1994, Hans-Peter Burman, mottager sitt pris av
Br Överhövdingen 1993-94, Stefan Eriksson. Br Storjamten, tillika
Hederspristagaren 1979, Jöns Fahlén assisterar från vänster i bild.
Till höger syns Skrivaren Håkan Gunneriusson.
 Foto: Bo Oscarsson