Till Carl Zetterströms minne

av Elsa Wallén

Denna dikt skrevs av Elsa Wallén inför mottagandet den 7 november 1986 av professor Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet. Pristagarinnan läste upp sin dikt i professor Zetterströms bibliotek, d.v.s. i Trivialskolans f.d. bibliotek, på Stocke på Frösön. Dikten får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut dikten), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 1998-11-02
1. Du såug skojen å fjälla, såug storsjöglittre å egan hans far
a momma bar de iblant oppi famna, hu visst int va börle hu bar.

2. Du vaks opp å holp te mæ allht som gatt gjæras påu e litte torsp för i værln
i shlåttann å skjörlann, å du va mæ å tröske å fårdde a far te kværn.

3. Allht gjol du som pöjk mæ liv å mæ lust, iblant mæ sjöa du to'n dust
småufaukom mæ brörom du lekkte å rasa, men framför allht va du hågan te læsa.

4. Som tolvåuring kom du påu skola påu Stokke, der lärdde du allht mæ flit
i Härnösand va du som gymnasist, å Uppsala hegre å sa kom du dit.

5. Mæn måun hong blank oa Domkjörstornom du las å kämpe å vann
ta lekarom vårt du ein ta de främstom, som fanns heri heile vårt lann.

6. Vänsäll va du å mest emot jamtom, herma dej dom gärna to in
når dom komme påu Distingsmartnen för te sele geitost å skinn.

7. Snært raul du de lamæ högstom, å du vårt ittna viktu hella ta din
de va Kellgren, Geijer å Atterbom, å n Johan Olov Wallin.

8. Du gjorle e reise heim n gång, utsikta frå Stokke bredd ut famn
auga tåures, de va som en dröm mæ barndomsminna å gammal e namn.

9. Men hu känt int igjænn de a mor, de va femtan åur san hu såug du for
hu va gammal å shleten å skral, dåu to du at jamsken å saa: Känn dæ int igjænn n Carl?

10. Tebaker for du når sommorn va shlut för te hjalpe dom som va klein
men de hänne å, du vårt bödn påu fest, för mång ville si professorn som gäst.

11. Te læsa du tykkt om redan som barn å bökran vårt bäste vännran du visste
du samle fleire tusn bann å ökt påu kunskapan in i de siste.

12. Å nu ha mæ samles påu Stokke i dag, för te hedre dett minne å Takk ske du ha
för all de dann bökran at jamtom du ga!

13. De e nå meir å mæ fikk ette dej, e föredöme i heder å flit
i heimbygdskärlek å enkelheit, du va lerd å kunnu i stort å smått
men meir ändåu, n människovän ta störste mått.

Liten ordlista
bödn = bjuden
börle = börda
de dann = de där
egan = ägorna
ette = efter
fårdde a far = följde far  (dativ)
gatt gjæras = var tvunget att göras
hermæ = hos
lamæ = tillsammans med
lerdd = lärd
oa = ovanför
raurl = rörde
sæn = sedan
sele = sälja
småfaukom = stundvis
ta din = av det  (dativ)
tebaker = tillbaka