Jamtamots Hederspristagare år 2004

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala har å sitt Julmot den
6/12 2003 till Hederspristagare för år 2004 utsett

Hederspristagarn 2004
Foto: www.laxvikensmuseum.com

Hederspristagarn 2004
Foto: www.laxvikensmuseum.com

Hederspristagarn 2004
Foto: www.laxvikensmuseum.com
 
 
 
Folke Boogh
Folke Boogh föddes i Sundsjö den 13/12 1928. Han är bosatt i Laxviken.
Folkes Boogh arbetade på 1950- och 60-talet som flottningsfaktor i Hårkandistriktet. När flottningen där lades ner 1969 förstod han att en viktig del av vår historia var på väg att sopas bort. Arbetsredskap från flottningstiden kördes till skroten, kunskapen om flottningsarbetet skulle snart komma att dö ut.

På 1990-talet beslutade han sig för att försöka rädda så mycket det gick av redskap, fotografier, berättelser och annat från flottningsepoken. Med egna pengar reste han runt och köpte in saker till sitt blivande museum. En större samling köpte han t ex när Ljungå flottningsförenings huvudförråd såldes ut en bit in på 90-talet.

1994 började han bygga om det gamla fjöset hemma på gården i Laxviken, och året därpå kunde han slå upp portarna till Laxvikens Skogs- och flottarmuseum. Redan första sommaren kom ett tusental personer för att se Folkes samlingar – och för att bli guidade av Folke själv, en kunnigare guide i flottningens historia får man nog leta efter. Eftersom Folke Boogh själv jobbat i skogen och som flottningsfaktor så känner han både arbetet och dess historia in i minsta detalj. Varje år har han byggt nya modeller till sitt museum och samlingarna växer oavbrutet. Nu fyller han nästan 300 kvadratmeter med intressanta föremål – cirka 3000 stycken – men han har samlingar som skulle kunna fylla minst 400 kvadratmeter till. Tills vidare är dessa oexponerade samlingar magasinerade i lador och uthus.
 
 
 


Medium   Datum   Rubrik

Länstidningen 2004-03-25 En prisad Folke Boogh
Östersunds-Posten 2003-12-11 Folkbildaren Folke Boogh får Jamtamots hederspris
Länstidningen 2003-12-10 Folke Boogh prisas
Länstidningen 2003-11-07 Om mytomspunnet guldfynd i Laxviken
Länstidningen 2003-09-01 Från regeringskansliet (museet omnämns)
Länstidningen 2003-08-26 Eldsjälar som Folke Boogh räddar kulturarvet
Länstidningen 2003-08-25 PRO Brunflo
Länstidningen 2003-07-01 Folke Boogh Årets Mus-Olle
Länstidningen 2003-06-30 Humanistiska föreningen
Länstidningen 2003-06-24 Finalister till Årets Mus-Olle
Länstidningen 2003-06-17 Fyra tänkbara Mus-Ollar
Länstidningen 2003-05-16 Brunflo hembygdsförening