Hederspriset  –  Jamtamots Hederspristagare år 2011

Mats Rolén som Hederspristagare 2011
Hederspristagaren 2011
Mats Rolén
med sitt Hederspris
Foton: Br Red Nyström
Mats Rolén
Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg å Julmotet den 4/12 2010 Mats Rolén, Stavre i Revsunds socken, till Hederspristagare för år 2011.
för hans bidrag till den jamtska historieskrivningen, speciellt som huvudförfattare i historieverket 'Jämtlands och Härjedalens historia 1880-1980'.
Hederspriset delades ut vid Prismotet den 5/3 2011.
Mats Rolén föddes den 12/9 1948 och växte upp i Stavre.
Hederspristagaren underhåller på Prismotet den 5/3 2011
Hederspristagaren underhåller på Prismotet den 5/3 2011
Mats Rolén ....
Medium Datum Rubrik