Jamtamots granskare 2014–15
Jamtamots två Granskare 2014-15
Jamtamots två Granskare läsåret 2014/15.
Till vänster i bild Robert Nordell frå Røa och till höger i bild Gunnar Irén frå Torvalla.
Foto: Neskionomen