Motet den 23/2 1915

Protokollet från det första motet 1915-02-23 för Jamtamot redivivum
Protokollet från det första motet 1915-02-23
Foto: NN