Wahlgrenska biblioteket

av br PM

Denna artikel får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej.
Senaste uppdatering: 2006-08-16

Ernst Wahlgren (1879-1938) var född och uppväxt i Härnösand, och kom till Uppsala år 1900. År 1904 var han 1Q på Norrlands nation och läsåret 1915-16 studentkårens ordförande. Han blev docent och lektor i romanska språk, och utnämndes till Hedersledamot av Norrlands nation 1930.

Ernst Wahlgren avled 1938 i Uppsala och testamenterade sitt bibliotek som omfattade drygt 4000 volymer, många på franska, till nationen samt dessutom medel till en stipendiefond. I samband med en renovering av nationshuset år 1938-39 inreddes de två av studentrummen i studentvåningen som ligger till höger vid järntrappan , högst upp i Gamla huset, till biblioteksrum.

Dåtidens ordinarie nationsbibliotek fanns sedan 1932 i dagens K1. Det inre rummet, dagens "Wahlgrenska", innehöll sedan hela den Wahlgrenska bokdonationen med ett porträtt av Ernst Wahlgren på väggen. Det yttre rummet innehöll främst bibliotekets serier av olika slag samt äldre uppslagsböcker, t ex den klassiska "Uggleupplagan" av NF - Nordisk familjebok.

Jamtamot använde Wahlgrenska för sina Receptionsmysterier från 1940-talet ända fram till dess att Kammarn var möblerad år 1973, men har vid flera tillfällen under både 1980- och 90-talen åter använt det för mysterierna när andan fallit på. En marvelös diabildssamling i färg från 1959 som dokumenterar detta finns för övrigt i Jamtamots arkiv.

När det nya huset stod färdigt på hösten 1972, med det nya nationsbiblioteket källaren, flyttades Wahlgrens böcker dit och inordnades helt i nationsbiblioteket. Därefter började det tömda Wahlgrenska att användas för allt möjligt av främst föreningarna: sammanträdeslokal, replokal mm mm. Det användes också som arkivrum, t.ex. fanns alla gamla Norrlands Varjehanda där.

Efter nationsrenoveringen 1989 blev det inre rummet en ordinarie festlokal i Gamla huset för mindre sittningar. Större delen av det yttre rummet avbalkades med en vägg och gjordes om till Angermannalagets föreningsrum år 1993. Angermannalaget flyttade ut år 2017, och sedan renoverades båda rummen.