Konstellationer  –  Bredmanskommittén

Kommittén
Bredmanskommittén har varit slumrande ett antal år, mycket beroende på att det visat sig bli för dyrt att anskaffa en minnessten.
Kommitténs uppdrag
Kommitténs uppgift har varit att ordna en minnessten i Fjösåsen, Oviken, med en minnestavla över astronomiprofessorn i Uppsala, Johan Bredman. Tanken, och kommittén, uppstod vid Heimmotet 1988 då Jamtamot besökte bl.a. just Fjösåsen. Se en biografi om Bredman som finns bland nationens historiesidor.
Nuläge
En av medlemmarna i Bredmanskommittén, Br Paul Jensen, har nu dock tagit initiativ till ett slutförande av uppdraget. Han har i det avseendet lyckats få med sig Länsstyrelsen (bidrar med kulturpengar), Skogsvårdsstyrelsen (tillverkar själva tavlan) samt Ovikens hembygdsförening för att ordna en minnestavla till nästa sommar. Texten kommer att omfatta 15 – 20 rader med biografin om Bredman som grund, och med raden "Jamtamot – Uppsala initierade skylten" eller något liknande som avslutning.
Vivat Br Jensen!
/PM