Konstellationer  –  Fjällbjörkskommitténs ordförande

Fjällbjörkskommitténs ordförande Tomas "Rally" Persson

... innan han förlorade vadet

... efter det att han hade förlorat vadet

... som styrelsebroder