Konstellationer  –  Hoverbergskommittén

Verksamhet
Hoverbergskommittén har i uppgift att vid lämpliga tillfällen lägga fram nya rön om vad som kan anses vara Hoverbergets framsida. Ibland går meningarna isär (eller ihop) och då kan det lätt hända att det blir offentlighet av saken med efterföljande replik. Ett resultat av kommitténs mödor är Jamtamots Godestav som hämtades från skogen på Hoverbergets framsida av en kommittéledamot tillsammans med några adjungerade Jamtar.
Ledamöter
... Stefan Halvarsson  (sammankallande)
... Olof Jonsson (sammankallande)
... Per-Gunnar Norman (sammankallande)
... Björn Wahlstedt (sammankallande)