Konstellationer  –  Storjamtskommittén

Verksamhet
Storjamtskommittén, varom föreskrivs i särskild stadga, har i uppgift att vid aktuella tillfällen lägga fram förslag på Storjamtskandidater inför Mot. Kommittén ansvarar för att Storjamtsboken ifylls vid aktuella tillfällen. Nyval (1/3) till kommittén sker vid det första Motet varje hösttermin. Förslag till Storjamt skickas till Etay Lechner.
Ledamöter
... Simon Jonsson...ht 2017
... Tobias Adolfsson...ht 2017
... Etay Lechner...ht 2018...Sammankallande
Ledamöter emeriti
... Hugo Byberg...vt 2009 – vt 2011
... Nyllet...vt 2008 – ht 2008
... Tomas Persson...ht 2007 – vt 2010
... Gustav Jernberg...ht 2006 – vt 2009
... Mattias Marsh...ht 2005 – ht 2007
... Andreas Lundström...ht 2002 – vt 2005
... Peter Dahlin...ht 2000 – vt 2006
... Andreas Sjödin...ht 1999 – vt 2002
... Torhald Eriksson...ht 1997 – vt 2000
... Michael Blom...ht 1996 – vt 1999
... Thomas Nilsson...ht 1995 – vt 2004
... Johan A Larsson...ht 1994 – vt 1997
... Per-Ola Dovner...ht 1993 – vt 1996
... Magnus Rönn...ht 1991 – vt 1994
... Anders Johannisson...ht 1990 – vt 1991
... Lars-Göran Larsson...ht 1989 – vt 1995
... Peter Möller...ht 1988 – vt 1990
... Erik Vesterlund...ht 1987 – vt 1993
... Rolf Bohlin...ht 1985 – vt 1988
... Lars-Olof Mattsson...ht 1983 – vt 1987
... Björn Björck...ht 1981 – vt 1985
... Nils Sjölander...ht 1980 – vt 1981
... Per-Gunnar Norman...ht 1980 – vt 1989
... Arne Nilsson...ht 1980 – vt 1983