Konstellationer  –  Stormotskommittén

Verksamhet
Stormotskommittén, varom föreskrivs i särskild stadga, har i uppgift att utröna när det är lämpligt att avhålla Stormot. Nyval (1/4 av de utbytbara) till kommittén sker vid det första Motet varje vårtermin. Vid Prismotet den 28/2 2009 verkar dock valproceduren delvis ha förändrats, detta i och med att nedanstående uppsättning om sju (7) ledamöter nyvaldes.
Ledamöter
... Överhövdingen  (Ständig ledamot)
... Christian Alsing (vt 2009– ht 2012)
... Jonas Andersson (vt 2009– ht 2012)
... Gustav Jernberg (vt 2009– ht 2012)
... Nyllet (vt 2009– ht 2012)
... Tomas Persson (vt 2009– ht 2012)
... Nils Sjölander (vt 2009– ht 2012)
Ledamöter emeriti
... ???????????? (vt 2002– ht 2005)
... ???????????? (vt 2001– ht 2004)
... ???????????? (vt 2000– ht 2003)
... Stefan Halvarsson (vt 1999 – ht 2002)
... Pelle Andersson (ht 1999 – ht 2001)
... Rolf Hilleberg (vt 1998 – vt 1999)
... Thomas Nilsson (ht 1995 – ht 2000 (el. ht 1999))
... Lars-Göran Larsson (ht 1995 – ht 1999 (el. ht 2000))
... Daniel Markstedt (ht 1995 – ht 1997)
... Lennart Nyman (ht 1995 – ht 1998)