Konstellationer  – 
Utomrikeskorrespondenskommittén

Historik
Utomrikeskorrespondenskommittén (URKK) tillsattes på Sommarmotet på Loppetorp i Karlsbyn i Sundborn den 28/5 1992. I kommittén kom att ingå bl.a. Lennart Nyman, numer Storjamt. Kommittén var till en början oerhört aktiv med en mängd skrivelser till ømse stela och kom under läsåret 1992/93 med inte mindre än sju (7) delrapporter som i mängd och kvalité inte stod något utrikesdepartement i lä. De som var med minns sådana höjdpunkter som brevet till Islands Presidents make samt skriftväxlingen till Bofors angående offertering av Haubits 77.
På förslag från br Stj Thomas "Rally" Persson på Valmotet den 16:e maj år 2004 beslutades det att (åter-)uppväcka Utomrikeskorrespondenskommittén. Kommittén fick i första hand uppgift att tillskriva den nordkoreanska ambassaden i syfte att be om att få erhålla upplysande litteratur av nordkoreanskt snitt.
På Helgamässmotet den 3:e november år 2006 tillsattes en ny samling ledamöter med uppgift att de facto åstadkomma något av det tidigare så förnämligt initierade. Den då initierade posten som 'utomstående konsult' betraktas som en fullvärdig ledamot av kommittén.
På Helgamässmotet den 31:a oktober år 2008 gjordes en del fyllnadsval. Kommittén fick då även direktiv att bl.a. skicka ett "krya-på-dig-brev" till nordkoreas ledare Kim Jung Il.
Ledamöter i URKK (ht 2009 –)
... Ledamot och sammankallande Olof Edler Ämbetsperiod: ht 2008 – vt 2011. Sammankallande
... Ledamot Tomas Persson Ämbetsperiod: ht 2009 – vt 2010 (valdes ht 2009 för en period om 1 år)
... Ledamot Andreas Stetenfeldt Ämbetsperiod: ht 2009 – vt 2011 (valdes ht 2009 för en period om 2 år)
... Utomstående konsult Hugo Byberg Ämbetsperiod: ht 2008 – vt 20??.
Tidigare ledamöter i URKK (t.o.m. vt 2009)
... Ledamot och sammankallande Fredrik Olofsson Ämbetsperiod: ht 2006 – vt 2009.
... Ledamot Etay Lechner Ämbetsperiod: ht 2008 – vt 2009
... Ledamot Marcus Persson Ämbetsperiod: ht 2008 – vt 2009
... Ledamot Etay Lechner Ämbetsperiod: ht 2006 – vt 2008
... Ledamot Marcus Persson Ämbetsperiod: ht 2006 – vt 2007

... Ledamot xxxxxxx Ämbetsperiod: ht 20xx – vt 20xx
... 
... HÄR KOMMER DATA ATT SUCCESSIVT FYLLAS I