Konstellationer  –  Kvartetter inom Jamtamot

Äldre kvartetter
I ett av Jamtamots protokoll från år 1917 står det: "Väcktes förslag om bildandet av en sångkvartett vilket beslöts." År 1920 omnämns kvartetten i protokollet och den framträdde vid Motet ifråga under ledning av Br. Valdemar Nilsson.
Kvartett 1976
En jamtkvartett bestående av från vänster i bild Per Hårstam, Lars-Erik Lundberg, Sören Edvinsson och Per-Gunnar Norman uruppför Jul heeim vid Julmotet den 3/12 1976.
Jamtkvartetten
Kvartetten med det bärande namnet 'Jamtkvartetten' bildades år 1979. Jamtkvartetten sjunger serenader för en Vårbalsdam anno 1984. Teckning av Peter Öhrnell.
Jamtkvartettens medlemmar genom tiderna
Br Nils Sjølander... 1:e tenor
Br Bo Björkstrand ... 2:e tenor i konstellation nr 1
Br Hans-Lennart Andersson ... 2:e tenor i konstellation nr 2
Br Arne Sandemo ... 2:e tenor i konstellation nr 3
Br Orwar Eriksson ... 2:e tenor i konstellation nr 4
Br Per-Gunnar Norman ... 1:e bas
Br Per Hårstam ... 2:e bas
Jamtkvartetten vid Gunillaklockan 1981
Jamtkvartetten vid Gunillaklockan under ett Julmot. Från vänster i bild syns Per Hårstam, Per-Gunnar Norman, Hans-Lennart Andersson och Nils Sjølander.
Jamtkvartetten på Stormotet 1995
Jamtkvartetten på Stormotet den 25/2 1995. Från vänster i bild syns Per Hårstam, Per-Gunnar Norman, Orwar Eriksson och Nils Sjølander.
Jamtkvartetten på Stormotet 2005
Jamtkvartetten uppträder på Stormotet den 9/4 2005. Från vänster i bild syns Nils Sjølander, Arne Sandemo, Per-Gunnar Norman, och Per Hårstam(s ena arm).
Experimentkvartetten
Experimentkvartetten bildades år 1986. Dess medlemmar är/har varit:
Br Mattias Broth ... 1:e tenor
Br Per-Johan Ahlzén ... 2:e tenor
Br Jan Vesterlund ... 1:e bas i konstellation nr 1
Br Henrik Envall ... 1:e bas i konstellation nr 2
Br Peter Swartling ... 2:e bas
Här nedan följer två bilder från det sena 1980-talet:
Experimentkvartetten i slutet av 1980-talet. Bild 2
Fr.v. i bild syns Peter Swartling, Jan Vesterlund, Per-Johan Ahlzén, och Mattias Broth.
Experimentkvartetten i slutet av 1980-talet. Bild 1
Fr.v. i bild syns Peter Swartling, Henrik Envall, Mattias Broth, och Per-Johan Ahlzén.