Konstellationer  –  Reddningscorpsen

Presentation
Reddningscorpsen bildades våren 1956 av fem jamtar, nämligen Bengt Edwall, Jan Gavelius, Lars Hamberg, Magnus Hjelm och Sture Lidén. Premiärspelningen skedde vid ett Mot i februari och namnsättningen klarades av efter en omröstning under det därpå följande Motet den 11 mars. Den första spelningen inför stor publik ägde rum strax efter mösspåtagningen på sista april och då utifrån Norrlands nations balkong. Det var i princip igenkorkat på bägge sidor om Fyrisån utanför Norrlands.

Omkring år 1960 döptes orkestern om till Phontrattarne. Samtidigt ändrades formellt rekryteringsbasen till att omfatta hela Norrlands nations medlemsunderlag.

Februari 1956
Bilden ovan är ett historiskt bildbevis från urtiden, uppvisande själva urorkestern i färd med att förbereda marken för nya viktorior. Från vänster andretrumpetaren Bengt Edwall, förstetrumpetaren Lars Hamberg, basunisten Magnus Hjelm, klarinettisten Jan "Benny" Gavelius och trombonisten Sture Lidén. Bilden från Stora salen (Gamla salen) på Norrlands nation torde vara tagen i februari 1956. Den å foto klart dokumenterade kollektiva koncentrationen, indikerar ett arrangemang med ymnigt förekommande "trettiotvåondelar".  (ur Phontrattarnas jubileumsskrift 1996)
Länkar till artiklar
Reddningscorpsen ... artikel av Sture Lidén
Phontrattarne. Jamtsk studentorkester 40 år ... artikel av Nils Sjölander)
Svenska showorkestern Phontrattarne ... den nutida orkesterns webbsidor