Konstellationer  –  Sällskapet Lackets Vänner

Verksamhet
Sällskapet Lackets Vänner (SLV) bildades 19xx och biträder med sigillering av den stora gålbeinskallelsen, sigillering av snusdosor vid Stormot, m.m.

Ledamöter  (sitter på livstid)
... Per-Johan Ahlzén
... Anders Johannisson (sammankallande)
... Håkan Hagblom
... Mats Hastegård
... Per-Gunnar Norman
... Ulf Pettersson
... m.fl.