Konstellationer  –  Samfundet Kartotekets Vänner

Jamts adressändring
Den jamt som bytt ytadress och/eller e-postadress kan meddela info om detta till webadm@jamtamot.org.
Historik
Samfundet Kartotekets Vänner (SKV) bildades 1985 i syfte att ansvara för en långsiktig skötsel av Jamtamots personkartotek. Denna skötsel inkluderar i första hand införande av nya medlemmars adresser efter varje Mot, noterande av jamtars adressändringar, övervakande av JT-prenumeranters betalningar, samt inte minst utskrift av adressetiketter för terminskallelser och JT-utskick. I övrigt innefattas bl.a. skötseln av Jamtamots arkiv och Jamtamots www-sidor på internet. Sammankallande är Lars-Göran Larsson. (Årtal inom parentes anger inträdesår i samfundet.)
Ledamöter
... Stefan Halvarsson (1985)
... Anders Johannisson (1989)
... Lars-Göran Larsson (1985)
... Thomas Nilsson (1996)
... Lennart Nyman (1995)
... Nils Sjölander (1985)
Samfundets reconcilium 1999
Foto: Nils Sjölander

Huvuddelen av Samfundets ledamöter samlade på trappan till Br Halvars inom Husbyborgs kolonilott- förening belägna lokus i sam- band med 1999 års stora reconcilium fredagen den 12 november vid vilken årstid blåhösten hade gjort en lättare entré. Från vänster i bild syns Lars-Göran Larsson, Thomas Nilsson, Stefan Halvarsson, Lennart Nyman Anders Johannisson.