Konstellationer  –  Fakultetsstyrelsen

Klicka på bilden för ett protokoll
Not: Stavningen 'feus' i 'Geitfeusutføysar' är den (etymologiskt) korrekta utifrån att søvestjamska användes när posten inrättades vid konstituerandet natten mellan den 1:a och 2:a juni 1979. 'Feus' är en kontraktion av det ursprungliga tvåstaviga ordet 'fehus' (på svenska fähus). Det ofta använda uttalet [føus] fås utan större problem genom att e:et öppnar sig successivt ju mer man uttalar ordet. På centraljamska är stavningen (och uttalet) 'fjøs'.