Konstellationer  –  Senilium

Verksamhet
Senilium instiftades på Sommarmotet 1990 å Norreda torp. Syftet med institutionen är något oklart. En avsikt är dock att ge vissa Jamtar en stämpel som senila i största allmänhet. Speciellt ska ledamöterna studera familjesidor för att utröna om de själva avlidit, samt ge parentationer över avlidna Storjamtar och Hederspristagare. Ledamöterna ska dessutom verka avskräckande på andra Jamtar.

Seniliuim består av två kamrar, nämligen den nedre och den övre. Beslut om inval i någon av kamrarna behandlas å det årligen återkommande Sommarmotet. Till den nedre kammaren väljs man på ett år med därefter kommande omprövning. Till ledamot av den övre kammaren väljs man på tre år. Därefter sker omprövning.
Ledamöter av Seniliums övre kammare(Inträdesår / Omvalsår)
..1.. Stefan Halvarsson  (1990 / 1993, 1996)
..2.. Ando Andersson (1990 / 1993, 1996)
..3.. Lars Valfridsson (1991)
..4.. Lennart Nilsson (1993?)
..5.. Lennart Nyman (1996)
..6.. Christer Berglund (1998)
..7.. Peter Dahlin (1999)
....  ................(20xx)
....  ................(20xx)
..X.. Tomas Persson (2005)
Ledamöter av Seniliums undre kammare(Inträdesår / Omvalsår)
..1.. Erik Vesterlund  (1990)
..2.. Björn Björck (1990)
..3.. Lennart Nilsson (1991 / 1995)
..4.. ???????? (1992)
..5.. ???????? (1993)
..6.. ???????? (1994)
..7.. Lars-Göran Larsson (1995)
..8.. Nils Sjölander (1995)
..9.. Pelle Andersson (1996 / 1998)
10.. Christer Berglund (1996)
11.. Henning Richardsson (1997 / 1998)
12.. Manne Sundin (1997 / 1998)
13.. Tomas Persson (1999)
14.. Karl-Einar Jonsson (1999)
15.. Michael Blom (1999)
....  ................(20xx)
....  ................(20xx)
....  ................(20xx)
....  ................(20xx)
....  ................(20xx)
xx.. Lars-Göran Larsson (2005)
xx.. Fredrik Johansson (2006)
xx.. Lars-Göran Larsson (2008)