Jamtaland–Herjeådalen–Ravund
Arkiv, bibliotek, och museer

Antikvariat
Mylht Jemtlandica.com
Arkiv
Mylht Föreningsarkivet...Östersund
Mylht Landsarkivet...Östersund
Bibliotek
Mylht Bibliotek MITT...Jamtland-Herjeådalen
Mylht Landsarkivets bibliotek...Östersund
Mylht Mittuniversitets bibliotek...Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund
Mylht Zetterströmska biblioteket...i Östersund, på Bibliotek MITT
Databaser
Mylht Artiklar och författare i årsboken Jämten...av Örjan och Marita Johansson
Mylht Förteckning över monografier och periodica från olika socknar...Föreningen Jämtlands läns släktforskare
Museer
Mylht Barndomsheime hans Halvar...Lillhallen
Mylht Beppe Wolgers museum...Öhn
Mylht Böle lanthandelsmuseum...Ragundadalen
Mylht Hammarstrands radiomuseum...Ragundadalen
Mylht Herke konstmuseum...Frösön
Mylht Härjedalens fjällmuseum...Funäsdalen
Mylht Jamtli historieland med länsmuseet...Östersund
Mylht Jämtlands flyg- och lottamuseum...Optand
Mylht Krångede museum...Ragundadalen
Mylht Laxvikens skogs- och flottarmuseum...Laxviken
Mylht Locknekratern – Geocenter......Ångsta
Mylht Mus-Olles museum...Ytterån
Mylht Njarka...i närheten av Tännforsen
Mylht Pålgårds skol-, vagns- och gårdsmuseum...Ragundadalen
Mylht Ragunda museiland...Ragundadalen
Mylht Snilleriket.se
Mylht Överammers fågelmuseum......Ragundadalen
Samarbeten över gränsen
Mylht Bygningstradisjoner i grensetrakter...
Mylht Historiske markeder...Røros – Levanger – (Frøsøya) Østersund
Mylht Klesdraktens/Klädedräktens magi...Diverse museer
Samlad info
Mylht På gång.nu