Jamtaland–Herjeådalen–Ravund
Djurliv

Djur i djurparker
Mylht Frösö djurpark
Mylht Moosegarden.com
Jamthunden
Mylht Aksel och jamthunden...av Bertil Mattsson
Mylht Jamthunden...av Aksel Lindström
Mylht Jamthund med ställd älg på jaktmarkerna kring Börtnan...på Skålan-Börtnan:s www-sidor
Mylht Rasbeskrivning av jamthunden...av Hunderiet – Den svenska digitala hundtidningen
Mylht Svenska jamthundklubbens första ordinarie styrelse
Mylht Uppfödning av jamthundar i Lillsjöhögen...från Hunderiet – Den svenska digitala hundtidningen
Storsjöodjuret
Mylht Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV)...initierade den fridlysning av Storsjöodjuret som gäller sedan 1986
Mylht Storsjöodjuret.froson.com
Mylht Storsjöodjuret.jamtland.se
Mylht Storsjöodjuret.nu