Jamtaland–Herjeådalen–Ravund
Konst och design

Allkonstnärer
Mylht Gamlin, Yngve...flata.net
Design
Mylht Åre Design Center...i Åre
Gallerier
Mylht Drejeriet – Butik och galleri...i Östersund
Mylht Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum...i Östersund
Mylht Galleri Remi...i Östersund
Mylht Galleri Tängtorpet...i Ås
Mylht Gamla brandstationen i Åre...i Åre
Mylht Ragundadalens konsförening...i Ragunda
Mylht Åre Design Center...i Åre
Hemslöjd och konsthantverk
Mylht Silversmed Kerstin Öhlin Lejonklou...i Åre
Mylht Slöjd och hantverk i Jämtlands län
Mylht Wikner konsthantverk...Persåsen
Historiska porträtt
Mylht Ahlberg, Olof...av ostersund.se
Mylht Gamlin, Yngve...av Georg Hansson
Konsthallar och museer
Mylht Ahlbergshallen...i Östersund
Mylht Jamtli historieland med länsmuseet...i Östersund
Konstnärer och skulptörer
Mylht Berg, John Erik...e-postadress
Mylht Henriksson, Kåre...
Mylht Jamtås, Karl-Erik Jonas...boende i Stockholm, men härstammande från Skavbränna
Mylht Konstnärer i Ragunda...