Jamtaland–Herjeådalen–Ravund
Övriga företeelser

Statliga verk
Mylht Glesbygdsverket