Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1507 2011-01-17 21:42:06 Bralør: Br PM®
Hittade Börjes singel från 1970 (ljudfiler), där Hederspristagaren 2011 medverkar på gitarr och sång: www.brackeminnen.se/BorjesSingel.asp
Kan bli en festlig surpris på Prismotet.
Mylht 1506 2011-01-14 14:57:45 Bralør: Br Urjamt
Varken Jamtland eller Härjeådalen är historiskt en del av Norrland!
Låt sulfit-klyktattarna ha sin "huvudstad", vad rör det oss?
Mylht 1505 2011-01-13 21:37:06 Bralør: Br Gode emeritus
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8406969.ab

In och rösta sönder denna fåniga skit
Mylht 1504 2011-01-13 21:02:00 Bralør: Br ÖH
Br Ordningsmakt: Planeringen av höstterminens aktiviteter är i full gång. Exempelvis har 04-gasken Samarret bokats till den 24 september. Nya tider råder nu, i stället för föregående styrelsers kortsynta fatalism.

Br LTSP: Oroväckande att du presumerar nästkommande verksamhetsårs ÖH inte kan vara nuvarande verksamhetsårs ÖH, sk dubbel-ÖH. Vet du redan slutresultatet av 2011 års Valmot? Spår bäste broder i sundsvallsaska eller eldvattent?
Själv respekterar jag Valmotets suveränitet och föredrar att ej förutspå fjärran oförutsägbar framtid.

/Br ÖH
Mylht 1503 2011-01-13 0:59:09 Bralør: Br ÖH
Brr,

Jag sitter på min egna kammare och filar på terminskallelse för utskick snarast, dock inte ännu. Vårterminens första Mot är hursomhelst den 19 februari. Närmare hålltider för kvällen meddelas i terminskallelse. Storsjöodjurets fridlysande sker den 4 februari med Härja-Jämt.

Det finns en resonabelt stor chans för att Prismot avhålls den 5 mars, men därom måste Jamtanden först ge klartecken. Auspicierna verkar dock lovande.

/Br ÖH
Mylht 1502 2011-01-12 12:02:22 Bralør: Br PM®
Här syns längst fram till vänster Lars Faxén (ÖH 1917-19), och till höger Carl Axel Hägglund, legendarisk rektor för Östersunds högre allmänna läroverk. Han flyttade efter pensioneringen till Uppsala, och drogs snabbt in i Jamtamot tack vare gamla elever.
Mylht 1501 2011-01-11 11:45:41 Bralør: Br PM®
Det är jamthistoriskt-ideologiskt listigt att kombinera överdelen av en kuratorsstol från nationen i Uppsala med underdelen (grunden) från läroverket (sedan Wargentinsskolan) i Stan, före 1961 Jämtlands läns enda gymnasium, där i stort sett alla blivande Jamtar hade gått.
Mylht 1499 2011-01-10 20:31:22 Bralør: en Halvar
Jo, jag citerar ur historiken "Jamtamot 1915 -" följande:

"Gamlestens stol, vars överrede tidigare varit quratorsstol å nationen, medan underredet härrör från en gammal rektorsstol på Wargentinsskolan i Stan. Överdelen av stolen donerades till Jamtamot av dåvarande byggnadssekreteraren vid nationen Hans Wibom. Den 'uppknissade', vridbara stolen har sedan Julmotet 1973 utgjort Gamlestens (tidigare Äldstens) stol, eller den stol på vilken han under middagen å mot sitter vid honnörsbordet, omedelbart på ÖH:s högra sida. Storjamten Lars Faxén – en gång själv qurator – blev den förste att inviga stolen."

Vad som där anges stämmer till fullo; jag var nämligen själv med om att i nationens katakomber, våren 1973, i sällskap med nämnde Wibom åse lävderna (d.v.s. sätesdelen jämte ryggstöd) av vad redan densamme Wibom förklarade vara en gammal quratorsstol, sedermera vitsordat av Storjamten Lars Faxén å Julmotet 1973. Faxén var en till ytterlighet minnesgod broder, och även om det hade förrunnit dryga 50 år sedan han som qurator å nationen slitit sin byxbak på stolen, igenkände han med absolut säkerhet resterna av densamma. För att få till en nederdel, vill säga ben, på ifrågavarande nyttotingest, tillsattes broder Nyström d.y. - dåvarande Fogde - som enmanskommitté. Han löste sin uppgift förträffligt, i det att han tog med denna övre del av stolen upp till stan. Där lyckades han på något sätt - jag vet inte hur - komma över det som var kvar, d.v.s. benen, av en gammal rektorsstol från Wargentinsskolan (eller dess föregångare Läroverket), och t.o.m. engagera en möbelsnickare att sammanfoga de båda delarna till en enhet, vridbar och ställbar i hödjled.

Vem vet - måhända var nederdelen av rektorsstolen rentav så gammal att den en gång utgjort en stol som rektorn C.A.Hägglund, för övrigt Jamtamots förste Storjamt, gemenligen Farbror Hägglund kallad, brukat under sin ämbetsutövning i stan? Otroligt är det inte!

Ja, mer än så kan jag för tillfället inte bidra med beträffande Gamlestens stol.

Ma raokes
En "Halvar"

Mylht 1498 2011-01-10 13:14:50 Bralør: Br PM®
Br Halvar vet historien om Gamlestens Stol i alla detaljer; han var själv med på den tiden.
Mylht 1497 2011-01-09 20:12:11 Bralør: Br Gode emeritus
Hej. Jag satt och surfade runt på nätet och såg en bild på en stol som heter Gamlestens stol,
jag har en väninna som har exakt en likadan. Läste er historik om den på nätet, är det sann berättelse?
Min fråga är har det gjorts flera av den modellen eller är det rentav Gamlestens stol.

Mycket tacksam för svar

MVH Marie

---------------------------------------------------------

Fick detta meddelandet nyss på gode mailen. Svarade ett kort brev och hänvisade till stasse om hon ville ha mer information om stolen. Fantastiskt att stolen har en syster stol någonstans tycker je.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.