Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1481 2010-12-10 18:26:43 Bralør: Br PM®
Hade det varit idag skulle Börjes hetat Börjez. :)
"Z-sjukan" är dock äldre än vad man kan tro. Redan 1943 spelade Republikens förste president, Yngve Gamlin, i orkestern Bernoz. Namnet efter kapellmästaren BERtil NOrdforS, som tillsammans med sin bror Lennart blev aktiva i Jamtamot i början av 1950-talet.
Mylht 1480 2010-12-10 18:10:30 Bralør: Br PM®
Artikel: Börjes som jag minns oss
Det är förvisso "levande historia", och något för Br Stasi att lägga på hedersprissidan.
Mylht 1479 2010-12-10 17:51:45 Bralør: Br PM®
Hederspristagaren 2011: hans kanske viktigaste insats, som totalt försummades vid Julmotet, var hans medverkan i det eminenta dansbandet Börjes.
Finns dokumenterat på den marvelösa nostalgivävplatsen Bräckeminnen - Orkestrar
Börjesbilden från t ex "Torpet" i Bräcke 1971 är ett gediget historiskt tidsdokument.
Mylht 1478 2010-12-10 10:11:05 Bralør: Nätbroder
Tja, nu kan de reguljära moten skötas av proffsjamtar som genomför allt enligt traditionerna. Viktiga beslut tas ett par gånger per termin via särskilda Nätmot.
Mylht 1477 2010-12-09 21:09:56 Bralør: Br Flatabo
Har nu noga läst igenom den edition av Rykande Nytt som delades ut på Julmotet, och som behandlar "höstterminens andra Ockupationsmot, tillika Vardagsmot" som avhölls tisdagen den 9 november 2010 på Kammarn. Tanken svindlar efter genomläsningen, funderar just på varför tanken svindlar...
Mylht 1476 2010-12-09 16:01:48 Bralør: Br Gode Redaktör
Bröder!

Jag har tråkiga nyheter. JT kommer inte skickas ut innan helgen, då jag ännu inte fått tidningen från tryckeriet. Detta då någon form av sjukdom rasar på sagda ställe. Senaste tidsbesked är i mitten av nästa vecka.

Men den som väntar på nåt gott!

MR!
Mylht 1475 2010-12-07 18:56:22 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jag framför ett stort tack för ett väl arrangerat och genomfört Julmot, med de kokade grisfötterna som julbordets höjdpunkt. Omröstningen avseende ny hederspristagare förflöt också utan incidenter av den arten att den granskande valkommissionen behövde ingripa eller hade något att anmärka om valfusk.
Det konstateras också, på tal om val, att Jamtamot numera synes ha besatt de flesta eller i vart fall en stor del av nationens tyngre poster. I sig är det ett gott tecken, men fortsätter det i samma stil kan - jag säger kan - det innebära vissa problem att hitta kandidater till föreningens egen styrelse. Nå, det borde lösa sig, ty rimligen bör det fortfarande kunna finnas andra nationsmedlemmar, exempelvis från övriga föreningar å nationen, som är villiga att åta sig uppdrag för nationens räkning. Och man må tycka vad man vill, men jag tror inte det är särskilt lyckat om en enda förening i längden ska stå för rekryteringen av nationsfunktionärer; därmed inte sagt att det är något fel med nuvarande besättning och engagement - låt oss önska densamma lycka till i sitt värv!
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1473 2010-12-07 0:26:59 Bralør: Br ÖH
Brr!

Imorgon tisdag kl 18 har Norrlands Nation landskap. Bland annat på programpunkterna kan nämnas att Br Gode/Red söker nationsstyrelsen.
Det är generellt också bra att Brr utöver sina demokratiska rättigheter även utanför Mot.

Därför, gör något av följande två alternativ imorgon:
1. Gå på landskap! Tisdag kl 18:00 är det landskap i Gamla Salen på Norrlands.
2. Gå till Norrlands med nationskort och legitimation mellan tisdag kl 9-15 och förtidsrösta.

Er röst gör skillnad, så på Mot så ock på Nation! /Br ÖH
Mylht 1472 2010-12-05 22:56:09 Bralør: Br Gode Redaktör
Bröder!

Jag vill bara tacka för ett mycket trevligt Julmot med sedvanligt fantastiskt julbord! En stor eloge till Gillevärdarna är på sin plats!

Granskarna bör också ha en eloge för det digra arbete som gjorts med synandet av diverse skokartonger fulla med kvitton, reverser och liknande.

MR!
Mylht 1471 2010-12-04 13:00:56 Bralør: Der Vorsitzer
Vorsitz med Apberget på O'Connors alltså.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.