Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1438 2010-11-08 23:43:21 Bralør: Br ÖH
Bäste Br!

Din förvirring är berättigad! Nomineringar ska i enlighet med 6 § Statuter för hederspriset ske av jamt motiverade, skriftligt förslag till Styrelsen.

1 Skicka ma-il till overhovding[snabel-a]jamtamot.org med din nominering
2 Lämna skriftligt motiverat förslag till antingen medlem i Styrelsen (ex Br ÖH) eller per post till Styrelsen // Hembygdsföreningen Jamtamot // C/o Norrlands Nation // Västra Ågatan 14 // 753 09 UPPSALA

Beslut om tilldelning sker å Julmot.

/Br ÖH
Mylht 1437 2010-11-08 22:39:51 Bralør: Br Edler
Jag efterlyser lite uppgifter. Hur fään då å te håcken än skä je skiick nomineringan te Hedersprise.
Mylht 1436 2010-11-08 10:40:31 Bralør: Br Redaktör
Bröder!

På fredag är det presstop för nästa nummer av JT. Jag behöver fortfarande material. Jag behöver fyra uppslag till för att kunna trycka tidningen, annars blir det ingen JT innan Julmotet. Skriv vad ni vill, men gärna med vinkling mot kultur och hembygd.

MR!
Mylht 1435 2010-11-07 22:31:48 Bralør: Br ÖH
Brr!

På tisdag steker Jamtamot kolbullar med Härja-Jämt. Samling på nationen kl 17 för att därefter bege oss till grillplatsen vid Sten Sture-monumentet.

Kolbullekvällen är Samarrpresent från HJ och förhoppningsvis en återkommande notering i Terminskallelser i framtiden. Medtag egen dricka...

/Br ÖH

Mylht 1434 2010-11-06 18:58:39 Bralør: Br Flatabo
Utomförträffliga sångtexter i Jamtforum!
För Brr som har lokalkännedom alltså ... *<:)
Mylht 1433 2010-11-06 13:06:19 Bralør: GvP
Je ha skreve e ny e sång tess ikväll å. :)
Mylht 1432 2010-11-06 13:03:09 Bralør: GvP
Mæ råkes på kammarn ikväll kl. 20 för att dricka en öl och sjunga för HJ i sedvanlig ordning!
Mylht 1431 2010-11-05 6:48:24 Bralør: Br Grejt
Bröder! Den gångna veckan hade vi visserligen både ett Mot och nationen sitt landskap. Men, ska vi ha det så här? Enligt kalendariet händer det inget för jamtar, särskilt nyinvalda, förrän julmotet. Det är just i november som dock de allra flesta har tid att umgås. Jag yrkar på kammarkvällar, och minst två stycken, så att vi verkligen kan fånga hjärtat hos de nyblivna jamtarna, så de kan få komma in i styrelsen till Julmotet. Gärna ett redan denna helg, men helst ska det komma info till alla minst två dagar på förhand, med utskick, messn och allt. MR!
Mylht 1430 2010-11-04 22:44:44 Bralør: Br ÖH
Brr!

Det är med stor glädje som jag gratulerar de nyvalda jamtklubbverkarna! Ni kommer att få en fantastisk termin i Jamtamo...f'låt..nationens tjänst.

Måndagen den 15 november är sista dagen för att skicka in nomineringar till Jamtamots Hederspris för år 2011! Nomineringar ska ske skriftligt, men med hänsyn till sedvana och praxis accepteras nomineringar till overhovding[at]jamtamot.org
Lämna in förslag på just din kandidat omedelbart!

/Br ÖH
Mylht 1429 2010-11-04 13:19:23 Bralør: Br PM®
Gratulerar Brr; det är tillbehörligen många fördelar med det där, men också nackdelar: nästan halva styrelsen måste fyllnadsväljas på Julmotet inför nästa termin. Och på Julmotet är tidsschemat även i normala fall milt sagt pressat...
Br Fikonapa> Hoppas du inte tolkar inlägget fel. Excellera friskt och frejdigt fikontillbehörligen även i fortsättningen! En tradition helt i uråldrig jamtsk (och Halvariansk) anda.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.