Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1442 2010-11-12 18:10:28 Bralør: GvP
I presidenten, storsjöodjuret och den helige jamtandens namn. Handöl!
Mylht 1441 2010-11-11 21:16:08 Bralør: Br PM®
På Fjösboka har förresten Br HP angett "Jamtanden" som religion. :D
Mylht 1440 2010-11-11 20:46:17 Bralør: Br PM®
Man får tacka Jamtanden för att minnet är selektivt! :)
Bra tänkt! Det har kommit inte mindre än fyra Landsmannahälsningar under de senaste två åren, alla innehållande en Jamtamotkrönika.
"Jamtifiera" dessa, och nästa nummer av JT är i hamn.
Mylht 1439 2010-11-11 20:09:35 Bralør: Rally
Bäste Br Red! Förslagsvis kan du lägga tumskruvar på ett antal (ca 4?) opublicerade ÖH:ar och kräva in deras krönikor, de kan ta deras skrifter ur landsmannahälsningarna och lägga till sedvanliga invektiv och låga påhopp. Det finns säkert ett antal fd Gbk vars invalsuppgifter lämpar sig för publisering. Tex ÖH em Klumpens upg som han lovade att publicera. Den om Hjalmar Strömer som han envisades att kalla Astrolog, trots Stj PM:s allt mer högröda ansiktsfärg och högljudda protester.
Mylht 1438 2010-11-08 23:43:21 Bralør: Br ÖH
Bäste Br!

Din förvirring är berättigad! Nomineringar ska i enlighet med 6 § Statuter för hederspriset ske av jamt motiverade, skriftligt förslag till Styrelsen.

1 Skicka ma-il till overhovding[snabel-a]jamtamot.org med din nominering
2 Lämna skriftligt motiverat förslag till antingen medlem i Styrelsen (ex Br ÖH) eller per post till Styrelsen // Hembygdsföreningen Jamtamot // C/o Norrlands Nation // Västra Ågatan 14 // 753 09 UPPSALA

Beslut om tilldelning sker å Julmot.

/Br ÖH
Mylht 1437 2010-11-08 22:39:51 Bralør: Br Edler
Jag efterlyser lite uppgifter. Hur fään då å te håcken än skä je skiick nomineringan te Hedersprise.
Mylht 1436 2010-11-08 10:40:31 Bralør: Br Redaktör
Bröder!

På fredag är det presstop för nästa nummer av JT. Jag behöver fortfarande material. Jag behöver fyra uppslag till för att kunna trycka tidningen, annars blir det ingen JT innan Julmotet. Skriv vad ni vill, men gärna med vinkling mot kultur och hembygd.

MR!
Mylht 1435 2010-11-07 22:31:48 Bralør: Br ÖH
Brr!

På tisdag steker Jamtamot kolbullar med Härja-Jämt. Samling på nationen kl 17 för att därefter bege oss till grillplatsen vid Sten Sture-monumentet.

Kolbullekvällen är Samarrpresent från HJ och förhoppningsvis en återkommande notering i Terminskallelser i framtiden. Medtag egen dricka...

/Br ÖH

Mylht 1434 2010-11-06 18:58:39 Bralør: Br Flatabo
Utomförträffliga sångtexter i Jamtforum!
För Brr som har lokalkännedom alltså ... *<:)
Mylht 1433 2010-11-06 13:06:19 Bralør: GvP
Je ha skreve e ny e sång tess ikväll å. :)
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.