Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2481 2016-11-22 7:58:13 Bralør: Toddygubbe
Julmotet: när börjar serveringen av heitvasskask?
Mylht 2480 2016-11-21 16:00:59 Bralør: En-dum-en
En-dum-en har kokat sylt på pengarna och undrar hur mycke som åter måste förvandlas till likvida medel för julmot-avgift?
Mylht 2478 2016-09-23 10:59:32 Bralør: Br Stj Haugen
Kjell-Albin Abrahamsson har gått bort, bland annat Hederspristagare 2002.
Mylht 2477 2016-09-19 19:46:02 Bralør: Br Petronius
Öka ljusstyrkan på läslunetterna, på Jamtamots förstasida ligger nämligen länken.
Mylht 2476 2016-09-19 15:57:34 Bralør: En "Halvar"
Bröder!
Jo så, men visst må uppläsningen ha varit prövande men samtidigt var den törhända för gålbeiningarna något av ett stålbad och en föraning om vad Jamtamot understundom må erbjuda, rentav i form av luguberheter. Jag ber om ursäkt för att jag råkande förgäta att medbringa läspingsnéerna å Ockupationsmotet. Emellertid har jag totat ihop även en något stuttare resuméversion avseende Heimmotet, att anslå under Rykande nytt. Vart kan den episteln ha tagit vägen? Jag ser den ingenstädes (inte ens med läslunetterna påtagna).
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2475 2016-09-11 10:52:03 Bralør: Br Spanaren
Ett härdande stålbad.
Mylht 2474 2016-09-10 19:21:11 Bralør: Br Åldrande
Br. Stj. Halvårs protokollsuppläsning medelst förstoringsglas måste vara Motets riktiga prövning av gålbeinskera
Mylht 2473 2016-09-08 16:30:56 Bralør: Br Smygarn
*viskar*: Mot nu på lördag!
Mylht 2472 2016-09-08 12:11:04 Bralør: Br Undrande
Bröder!

En stilla fråga är om Messn slocknat helt? Dog samtliga Bröder efter strapatserna i Härjedalen?
Mylht 2471 2016-06-16 14:37:35 Bralør: Goden
Inför Heimmotet.
Det kommer att avgå en minibuss från Wargentinsskolans parkering lördagen den 2 juli. Samling kring kl 9 eftersom att vi ska vara i Lillhärdal kl 12. Vill man ha en garanterad plats i denna minibuss får man ringa/smsa mig på 076-7807678
/Goden
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.