Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1422 2010-10-30 13:28:09 Bralør: Br Flatabo
Br Red :> Du har tillbehörligen rätt!
Br Haugen hade haft klar motabstinens också. Och Br Ösa-Skr emeritus tal: stort! Och Br ÖH som genomgick det härdande Stålbadet. Ja - ni Brr som inte var där missade många bevingade ord.
Mylht 1421 2010-10-30 12:30:44 Bralør: Br Ammer
Br!

Ja det var ett på många sätt mycket trevligt Mot med många inslag av nyspråk. Om jag inte missminner mig så var det till och med "tillbehörligen" som Stj Dahlin sade.
Mylht 1420 2010-10-30 11:20:22 Bralør: Br idem
Hur många gånger har Br Överprimaten Marjasin anmält sig till Mot utan att reellt infinna sig? *-<;-)
Mylht 1419 2010-10-30 11:11:22 Bralør: Br Flatabo
Tillbörligen (Br Gr D:s redan klassiker) tackas härmed för H-motet. Särskilt förhandlingar på osedvanligt hög och glänsande nivå.
Mylht 1418 2010-10-28 23:34:28 Bralør: Br Wiki
Är Apberget från Umeå?!
Mylht 1417 2010-10-28 15:51:53 Bralør: Br Affe
Förhandlingarna närmar sig ...
Mylht 1416 2010-10-27 16:11:11 Bralør: Br GvP
Ni som är handledare bör kontakta era Gbk. Fråga hur det går med invalsuppgiften och om de kommer på Mote.
Br Go, har någon gålbeining hört av sig via ma-il? Många sena anmälningar så jag behöver veta om jag måste beställa mer mat.
Mylht 1415 2010-10-27 12:12:40 Bralør: Br Hansa
Ser ut att bli ett välbesökt Mot, om man får lita på anmälan på väven.

Till min fråga: Överlevde inga gålbeinskära föregående Mot?
Mylht 1414 2010-10-26 21:22:47 Bralør: Br primat
Kan meddela att bara ryktet om att Storjamten Marjasin skulle gå på Mot räckte som inspiration till flera från berget att anmäla sig.
Vi kommer på Mot!
Mylht 1413 2010-10-26 18:13:21 Bralør: Br PM®
Bra. Föreslår även att Br Le tar med virveltrumman och följer med bakpå vespan. Massiva trumvirvlar markerar för Brr (och övrig menighet) att snart är det Mot. Detta ger också de så omtalade "personliga påtryckningarna" en mycket konkret form.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.