Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1408 2010-10-23 11:52:33 Bralør: Stasse
Bröder!

Sverige har delats in i fyra s.k. elområden, SE1-SE4 räknade från norr till syd, och där repbliken tillhör område SE2. En konsekvens är bl.a. att elpriser för kunder kommer att sättas utifrån vilket elområde respektive fastighet är belägen på.

ARTUT: Republiken tillhör elområde SE2 som med sitt elöverskott sannolikt kommer att ha lägre elpriser än genomsnittet i Sverige.

KLEINT: Prisområdet som republiken tillhör (SE2) har fått benämningen ’Elområde Sundsvall’. Vem är geniet bakom denna benämning?

Referens: Svensk energi / Elområden
Mylht 1407 2010-10-23 2:45:49 Bralør: Br Hansa
Br PM!
Detta var något jag anammade under mitt ÖH-år, cirka var tredje dag så fort teckningslista fanns uppe och oftare inför de större Moten.
Hoppas br ÖH läser detta och kan ta det till sig, det tar inte jättemycket tid.
Mylht 1406 2010-10-22 20:01:01 Bralør: Br PM®
Förslag: för in på den virtuella teckningslistan även de namn som finns på papperslistan, inklusive gålbeinskära. Det ger en bättre uppfattning om det egentliga antalet motbesökare.
Mylht 1405 2010-10-22 18:58:43 Bralør: Br PM®
Onda attacker från synnerligen externa och automatiserade sumpdjur bäste bror, och åtgärdat nu. Eftersom du helt klart läser där: ta och skriv något själv!
Mylht 1404 2010-10-21 21:57:55 Bralør: Br Z
Vem behagar skämta å Jamtforum? Togmachaica??
Mylht 1403 2010-10-20 23:18:33 Bralør: Br ÖH
Brr!

Bad på Fyrishov och därefter kammarkväll på fredag för hugade spekulanter! Samtling vid Norrlands kl 17:00 för avmarsch till Fyrishov badanläggning.

Ta med badkläder, badbyxa, hänglås och glatt humör!

/Br ÖH
Mylht 1402 2010-10-20 13:06:08 Bralør: Br Alces
Jamtälg!!! Stort!
Mylht 1401 2010-10-19 20:15:57 Bralør: GvP
Om det löser sig med transport från Jamtaland så bjuds det på nyjagad älg på Helgamässmote.
Anmäl er bröder!
Mylht 1400 2010-10-18 22:56:40 Bralør: Br Överhövding
Brr,

Anmäl er till Helgamässmot fredag den 29 oktober!
Förhandlingarna börjar kl 18DK i Inre Läs på Norrlands Nation. Just nu är nio Bröder anmälda, och det är alldeles för få!

Anmälan görs bäst på Anmelan te Mot, men för de mindre tecknologiskt begåvade kommer osedvanlig Teckningslista på nationen att finnas.

Gå på Mot, mässa, insup sällskapet och kanske köp en lott i Halvarlotteriet!

Br Överhövdingen
Mylht 1399 2010-10-15 19:52:06 Bralør: Br ÖH
Br PM har en klar poäng i det han skriver, det heter trots allt inte ungefär "Jamtamot Wiederbelebung" eller "Renaissance Jamtamot". Valet var ju latinet i första hand.

Vad bröder bör lära av detta exempel (latin, i första hand) får ta och dryftas på Mot framöver eller på Mess'n.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.