Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1412 2010-10-26 1:19:02 Bralør: Br ÖH
Flyttat datum:

Bad på Fyrishov tisdag 26 oktober! Samling vid Norrlands kl 17:30 för därefter bege oss till Fyrishov badanläggning.

Ta med badkläder, badbyxa, hänglås, glatt humör och gärna badluva... /Br ÖH
Mylht 1411 2010-10-25 19:12:53 Bralør: Br ÖH
Brr PM och Hansa,

Er förvirring är begriplig, särskilt mot bakgrund av det kallelseförfarande som Jamtamot tillämpar.

ÖH:s avsikt är därför att, under verksamhetsåret, se över om Jamtamots alla anmälningsförfaranden ersätts av Br Rimini Inkasso som i stället åker runt på vespa till Brr inför Mot. Han kan då ta upp både anmälan, Motavgift och medlemsavgiften i förväg - samtidigt! Tre flugor i en smäll!
Jag tror dessutom att detta förfarande kan ge extra éperon/encouragement till tvekande Brr.

Brr, gå på Mot! /Br ÖH
Mylht 1410 2010-10-23 12:23:46 Bralør: Br PM®
Stasse> Geniet är nog med största sannolikhet en så kallad "skvader".
Mylht 1409 2010-10-23 12:21:23 Bralør: Br PM®
Hansa> Det noterades, och var mycket bra, eloge! I och med att det finns två skilda teckningslistor, en reell utanför Cafeterian, och en virtuell på Nätet, dessutom enskilda anmälningar via e-post så är det svårt att få en uppfattning om vilka Brr som egentligen är anmälda.
Mylht 1408 2010-10-23 11:52:33 Bralør: Stasse
Bröder!

Sverige har delats in i fyra s.k. elområden, SE1-SE4 räknade från norr till syd, och där repbliken tillhör område SE2. En konsekvens är bl.a. att elpriser för kunder kommer att sättas utifrån vilket elområde respektive fastighet är belägen på.

ARTUT: Republiken tillhör elområde SE2 som med sitt elöverskott sannolikt kommer att ha lägre elpriser än genomsnittet i Sverige.

KLEINT: Prisområdet som republiken tillhör (SE2) har fått benämningen ’Elområde Sundsvall’. Vem är geniet bakom denna benämning?

Referens: Svensk energi / Elområden
Mylht 1407 2010-10-23 2:45:49 Bralør: Br Hansa
Br PM!
Detta var något jag anammade under mitt ÖH-år, cirka var tredje dag så fort teckningslista fanns uppe och oftare inför de större Moten.
Hoppas br ÖH läser detta och kan ta det till sig, det tar inte jättemycket tid.
Mylht 1406 2010-10-22 20:01:01 Bralør: Br PM®
Förslag: för in på den virtuella teckningslistan även de namn som finns på papperslistan, inklusive gålbeinskära. Det ger en bättre uppfattning om det egentliga antalet motbesökare.
Mylht 1405 2010-10-22 18:58:43 Bralør: Br PM®
Onda attacker från synnerligen externa och automatiserade sumpdjur bäste bror, och åtgärdat nu. Eftersom du helt klart läser där: ta och skriv något själv!
Mylht 1404 2010-10-21 21:57:55 Bralør: Br Z
Vem behagar skämta å Jamtforum? Togmachaica??
Mylht 1403 2010-10-20 23:18:33 Bralør: Br ÖH
Brr!

Bad på Fyrishov och därefter kammarkväll på fredag för hugade spekulanter! Samtling vid Norrlands kl 17:00 för avmarsch till Fyrishov badanläggning.

Ta med badkläder, badbyxa, hänglås och glatt humör!

/Br ÖH
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.