Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1387 2010-10-08 19:05:01 Bralør: Br PM®
Akkurat - hög tid att UKK börjar bemanna startgroparna.
En stor fördel härvidlag är att brevmallarna redan finns, och Kim står där redan, bara att byta ut "suffixet". :)
Mylht 1386 2010-10-08 17:19:12 Bralør: Stasse
Bröder

Det är kanske dags för utomrikeskorrespondenskommittén att aktivera sig och på något sätt uppmärksamma ledningsskiftet i Nordkorea.

Kim Jung Un tar över efter Kim Jung Il, den senare son till den i Jamtamot så omtalade Kim Il Sung.
Mylht 1385 2010-10-06 12:18:52 Bralør: Br Flatabo
Fakta Ö-frågan finns redan, enkelt läslig för alla läskunniga Jamtar. Somliga kanske blir förvillade av att den nedersta bilden visar Salighetens Ö? En "mus-över" bilden förklarar dock även för dessa somliga.
Mylht 1384 2010-10-06 9:44:18 Bralør: Red
Bröder!

Skriv till JT! Detta måste bevisligen redas ut rejält så att alla Bröder får veta sanningen. Varför inte genom en kort debattserie?

Mylht 1383 2010-10-05 15:42:28 Bralør: före detta medlem i Ö-kommittén
Vafalls? Ön i Svandammen trodde Ö-kommittén inledningsvis, okunnigt och felaktigt, vara Lycksalighetens Ö. Slutbetänkandet på väven anger öarnas namn korrekt, helt enligt det påföljande motbeslutet.
Här är en länk från Uppsala kommun. Namnet gavs av studenthumorn, efter upprustningen av Stadsparken omkring år 1900.
Däremot finns det väl inget officiellt namn på ön i Svandammen? Inom Jamtamot heter den i alla fall (än så länge) Salighetens Ö.
Mylht 1382 2010-10-05 13:21:08 Bralør: Red
Åhå!

Du är, som du mycket riktigt konstaterar, på min ständigt refuserad-lista. Jag har dina artiklar liggandes och kommer att ge dem ännu ett betänkande inför detta nummer. Men har du något annat på lut får du gärna kontakta mig med antingen tankar eller en färdig artikel.

Vad gäller vilken av öarna som är vilken så har det under min tid i Jamtamot, vilken inte på nåt sätt är särskilt lång, sagts att den du omtalar som cannabisodlingsområde varit lycksalighetens ö helt enligt det av kommitten avlagda slutbetänkandet. ( http://www.jamtamot.org/000.verksamhet.html )

Jag tycker det låter som ett ypperligt ämne att skriva en drapa på, men kanske mer med inriktningen; Bähllt du lure dem, Blom?
Mylht 1381 2010-10-05 11:30:41 Bralør: Rally
Förtydligande: Det som står om Lycksalighetens ö kommitté betänkandet är alltså fel, vilket inte spelar så stor roll, det viktiga att komma ihåg är att det vid uppläsandet så fastslog Blom att han hade haft fel. Det är mig veterligt enda gången man hört honom yppa sådana ord. Kanske värt en kommitté likt "Samfundet Halvars tunghäfta"?
Mylht 1380 2010-10-05 11:24:01 Bralør: Rally
Ska jag skicka mina alster för fjärde gången eller är jag kvar på Ständut-refuserad-listan? Tips: Du kan t ex skriva en drapa om hur outbildade studenter av idag är som inte kan skilja på lycksalighetens ö (den i svandammen) och salighetens ö (den lilla bakom flustret där man odlade cannabis förr). Se senaste rykande nytt... [Å andra sidan kunde inte en från apberget det heller i början av sin karriär (Stj Blom) men så är ju han som han är... Alla vi övriga har naturligtvis full koll. På allt.]
Mylht 1379 2010-09-30 20:30:53 Bralør: Br Idefix
Kanske någon talangfull tecknare finns bland Brr?
Mylht 1378 2010-09-30 16:46:09 Bralør: Br Red
Åhå!

Jag behöver främst material i kategorin Hembygd men också några korta lustifikationer att fylla ut halvsidor och liknande med.

Mr!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.