Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1392 2010-10-11 12:53:20 Bralør: Br Spejare
Länk till uppropet mot nedläggningen av programmet.

Radio Jämtland: På reine jamska
Mylht 1391 2010-10-10 14:05:50 Bralør: Br Flatabo
Bröder!

Radio Jämtland tänker lägga ner Br Stj Bo Oscarssons program På reine jamska till nyår.
Protestera!! (finns mer info på Fjösboka)
Mylht 1390 2010-10-10 0:07:26 Bralør: Br E
Noterat. Ska göra slag i sak och sammankalla kommiten.
Mylht 1389 2010-10-09 8:23:02 Bralør: Br PM®
Chip Chop> Förstör nu inte de synnerligen goda relationer med Nordkorea som funnits ända sedan 70-talet. Personalen på ambassaden i Stockholm läser säkert Messn noga alltsedan UKK:s verksamhet på Br Etc:s tid i kommittén.
Mylht 1388 2010-10-09 6:57:59 Bralør: Chip Chop
Nordkorea kan dra åt helvete.
Mylht 1387 2010-10-08 19:05:01 Bralør: Br PM®
Akkurat - hög tid att UKK börjar bemanna startgroparna.
En stor fördel härvidlag är att brevmallarna redan finns, och Kim står där redan, bara att byta ut "suffixet". :)
Mylht 1386 2010-10-08 17:19:12 Bralør: Stasse
Bröder

Det är kanske dags för utomrikeskorrespondenskommittén att aktivera sig och på något sätt uppmärksamma ledningsskiftet i Nordkorea.

Kim Jung Un tar över efter Kim Jung Il, den senare son till den i Jamtamot så omtalade Kim Il Sung.
Mylht 1385 2010-10-06 12:18:52 Bralør: Br Flatabo
Fakta Ö-frågan finns redan, enkelt läslig för alla läskunniga Jamtar. Somliga kanske blir förvillade av att den nedersta bilden visar Salighetens Ö? En "mus-över" bilden förklarar dock även för dessa somliga.
Mylht 1384 2010-10-06 9:44:18 Bralør: Red
Bröder!

Skriv till JT! Detta måste bevisligen redas ut rejält så att alla Bröder får veta sanningen. Varför inte genom en kort debattserie?

Mylht 1383 2010-10-05 15:42:28 Bralør: före detta medlem i Ö-kommittén
Vafalls? Ön i Svandammen trodde Ö-kommittén inledningsvis, okunnigt och felaktigt, vara Lycksalighetens Ö. Slutbetänkandet på väven anger öarnas namn korrekt, helt enligt det påföljande motbeslutet.
Här är en länk från Uppsala kommun. Namnet gavs av studenthumorn, efter upprustningen av Stadsparken omkring år 1900.
Däremot finns det väl inget officiellt namn på ön i Svandammen? Inom Jamtamot heter den i alla fall (än så länge) Salighetens Ö.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.