Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2470 2016-06-02 15:38:09 Bralør: ÖH
Bröder!
inför Lördagens Mot kommer vi att samlas kl 14:00 å Studentvägen utanför nr 9 för en cykelexkursion mot Hågadalen.
När vi tittat klart på naturen tar vi oss tillbaka mot Nationen och datorsalen där vi kommer att hålla Mot. Kanske är vi inte tillbaka till 16:30 som det var kallat till. Jag ber er om överseende med detta, vi torde vara på nationen igen till 17dk.
Jag beklagar att detta inte meddelats er tidigare men det är helt mitt fel då jag har otroligt mycket att göra i skolan innan jag får slappna av och därför glömt bort denna viktiga notis.
MR!
/ÖH
P.S Halvar, det kommer ett E-brev med information om heimmotet, sannolikt samlas vi vid värdshuset i Lillhärdal kring lunch om Lördagen, hugade kan även komma redan på fredag för övernattning i min stuga vid Härjån ca två mil utanför byn.
Mylht 2468 2016-05-27 15:49:54 Bralør: en "Halvar"
Och dessutom någon information om Heimmotet i Lillhärdal. Är det den 2 juli - således just nu bara drygt en månad därhän - som gäller? Var är den elektroniska anmälningsfunktionen?
Mylht 2467 2016-05-27 10:50:17 Bralør: Jamt
Information om Sommarmotet lördag den 4 juni?
Mylht 2463 2016-04-22 16:06:31 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Hur anmäler man sig å till vänster vidstående "Anmelan te Mot", när det inte ens går att få fram rutan för närmast kommande, i maj 2016, instundande Valmot? Här måste någon se till att aktualisera den anmälningsfunktionen.

Vidare ter det sig högst lugubert att ett antal tidigare ÖH:ar inte har förmått masa sig till att åstadkomma ett krönikebidrag till Landsmannahälsningen. De år den publikationen utkommit kan vederbörande ÖH inte ens skylla på bristande publicering.

Nog av med trät: ordnas med anmälningsmöjlighet till mot å elektrisk väg i härvarande funktion Anmelan te Mot är jag nöjd.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2462 2016-04-20 22:22:37 Bralør: SKV
Sammanfattning av saknade ÖH-krönikor i Norrlands nations årspublikation Landsmannahälsning:

1989 - 1990 (utkommit) inget bidrag från Jamtamot | ÖH Erik Vesterlund
2000 - 2001 (ej utkommit) 1Q Peter Dahlin | ÖH Pedro Forsström/Westerlund
2004 - 2005 (utkommit) inget bidrag från Jamtamot | ÖH Ole Nilsson
2007 - 2008 (ej utkommit) 1Q Andreas Mörtberg | ÖH Etay Lechner
2011 - 2012 (ej utkommit) 1Q Jonas Andersson | ÖH Peter Bengtsson
Mylht 2461 2016-04-08 12:49:26 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Påpekandet från br. PM är högst väsentligt. Jag delar det till fullo. Jamtamot har den här i mångt och mycket förträffliga heimsia (med Messn som förhoppningsvis alltjämt många bröder regelbundet tar del av), och varför då bara använda sig av Fjösboka för att förmedla viktigare information? Det finns faktiskt, om än det må framstå otroligt, bröder som inte är med i Fjösboka - ta det ad notam!

Vidare bör SKV elogeras för insatsen att inskanna nedan angivna nummer av JT, som därmed finns här på heimsien att ta del av in extenso. Heder och väsen!

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2460 2016-04-08 8:01:51 Bralør: PM
All sådan viktig information bör skrivas in här, och/eller skickas med e-post.
(Det ska inte krävas att man är med i Facebook för att få veta dylikt.)
Mylht 2459 2016-04-07 11:15:21 Bralør: ÖH
Bröder!
Det blir inget mot imorgon fredag 8/4 då det blivit inställt.
Som en Halvar skriver här inunder är nästa Mot Valmot den 6/5.

MR
Eder ÖH Joel Hermansson
Mylht 2458 2016-04-07 10:19:35 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Nu tarvas klar och entydig information, med det snaraste -

- på heimsien är nämligen ett mot utlyst att äga rum fredagen den 8 april, d.v.s. redan i morgon dag. Å senaste motet kungjordes dock, om jag rätt missminner mig, att motet den 8 april inhiberas, och att närmast kommande mot i stället blir fredagen den 6 maj, då i form av ett Valmot.

Om det här stämmer, bör broder ÖH SNARAST vidimera förhållandet. Risken är annars att en och annan broder infinner sig å ett icke tillståndkommet mot.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2457 2016-04-06 22:11:25 Bralør: SKV
Nu finns JT 2000:1 och 2002:1 läsbara som pdf-filer.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.