Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1298 2010-06-21 16:25:27 Bralør: en Halvar
Bröder!

Gott så - nu går det åtminstone att anmäla sig till Heimmotet, och därmed är vi ett första steg på väg. Aersnchaufförn (den klassiske) har dessvärre gått ur tiden som fysisk person, men förhoppningsvis lever och frodas Storjamten Jenssen ännu i bästa välmåga; jovisst, jag vet att han plägar vara något svårövertalad, men det skadar måhända inte att i varje fall till honom framkasta en förfrågan om möjlighet att agera chaufför?
En "Halvar"
Mylht 1297 2010-06-21 12:25:01 Bralør: Br ÖH Hansa
Bröder!

Jag ber om ursäkt för min ovanligt osedvanliga inkompetens beträffande Heimmotet. Jag har haft och har fortfarande problem att lösa sovlokus samt förflyttningsmedel för sagda Mot. Man kan fr.o.m. nyss anmäla sig till Motet och det datum som är satt är lördag till söndag den 24-25 juli. Detta datum är spikat till 99% säkerhet.

Angående förflyttningsmedel:
Om någon broder känner en person med busskörkort och som kanske även kan hyra/låna en buss till rimligt pris, så får den brodern väldigt gärna höra av sig till undertecknad.
I värsta fall kan vi måsta behöva hyra 2 minibussar, men då förutsetts det att vi har 2 nyktra bröder som kör.

Anmälan kan göras på heimsia
eller till undertecknad på ma-il: overhovding@jamtamot.org
eller telefon 070 - 685 29 85

Br Inkompetent
Mylht 1296 2010-06-20 13:47:27 Bralør: B Redaktör Magnificus
Bröder!

Jag vet hur svårt det ibland kan vara att få ändar att mötas vad gäller Motbokning (då åsyftar jag inte konsten att ransonera alkohol på ett lämpligt sätt) men nu tycker jag liksom Halvarius att det vore läge att lägga upp en bokningssida. Är det sen så att Motet då av någon anledning bryter mot sannolikheten och hamnar på någon annan helg så må det vara hänt.

Härmed tecknar jag upp mig för deltagande vid Heimmot.

Mylht 1295 2010-06-20 12:38:55 Bralør: En "Halvar"
Jaha, bästa bröder,

den av ÖH utlovade veckan har nu passerat; ännu finns ingen kompletterande information angående Heimmotet utlagd här å Messn eller eljest å Jamtamots heimsie. Jag kan heller inte se att någon möjlighet till virutell anmälan till motet går att uppbringa. Från när kommer det gå att anmäla sig på den måten?
En "Halvar"
Mylht 1294 2010-06-20 8:47:20 Bralør: Br D.Y.T.T
http://freddano.homeunix.net/~fredrik/Peter/Jamtlandstaus.mp3

Blev fel i förra, utan punkt på slutet ska det va!

MR!
Mylht 1293 2010-06-19 23:15:16 Bralør: Br D.Y.T.T
Bröder!

Undertecknad samt Br Fredrik Olofsson har gjort en egen version av den vackra Jamtlandstaus... Ni hittar den på http://freddano.homeunix.net/~fredrik/Peter/Jamtlandstaus.mp3.

Ma raukes
Mylht 1292 2010-06-15 20:33:37 Bralør: Br PM®
TV-tips: Kunskapskanalen kl 21.00 ikväll - en dokumentär om Allan Edwall från Krokom.
Mylht 1291 2010-06-15 9:36:24 Bralør: en Halvar
Bröder!

Säg nu inte att informationen angående Heimmotet är på god väg att bli samma utdragna, sega longör som sistförlidna Sommarmot - vi skriver nu medio juni, och jag kan inte ens se att det virtuellt går att anmäla sig till Heimmotet in spe. Hur kan det komma sig, när åtminstone datum, om man ska tro broder ÖH, är bestämt?

En "Halvar"
Mylht 1290 2010-06-14 21:46:30 Bralør: Gv-P
Jag hovar en mindre sittning på Norrlands den 21:a
juni.
Ring Johanna på 018-657073 om du vill vara med och servera!
// Etay
Mylht 1289 2010-06-11 0:35:45 Bralør: Br Jamtluncharen
Brr!

Jamtlunch idag fredag 11/6! Samling vid Åhlens kl 12 för avmarsch till lämplig gillestuga.

/Br Fo
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.