Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1284 2010-06-02 22:35:11 Bralør: Br Flatabo
Snabbt jobbat; inte mindre än tre nummer av RN på mycket kort tid.
Föreningen Gamla Östersund har fått en snygg hemsida: www.foreningengamlaostersund.se
Att barbarerna fick riva gamla Grand! :(
Mylht 1283 2010-06-01 15:21:02 Bralør: Halvarius
Mylht 1282 2010-05-31 1:13:15 Bralør: Skogshuggarn'
Nåväl, jag hoppas verkligen inte att du inte blev förnärmad högt ärade Storjamt Halvarius. Du har självklart koopererat med sagda kunskapskälla. Men de e nu på dette vise serdu. Som trogen läsare av messen läste jag självfallet även Stj Flatabos inlägg om Stensturen. Kunde tyvärr inte helt bortse ifrån att den var ganska lika ditt inlägg rent faktamässigt, vara det dina egna kunskaper eller Wikipedias. Så ni var utomhus trotts allt? Heders trodde att dagens ungdom inte var byggs av så kraftigt virke men de är ju Jämtar trots allt.
Mylht 1281 2010-05-30 20:10:14 Bralør: en Halvar
Bröder!

Någon god broder synes villja pådyvla mig att ha kopierat ("coopat" eller hur var det?) fakta från Wikipedia angående Texas. Jag förnekar med största emfas och förtrytelse att jag i detta fall har gjort mig skyldig till något sådant! Mina historiskt grundläggande kunskaper är nämligen av den arten att jag vet så pass mycket om Texas att jag inte behöver knycka fakta från Wikipedia eller någon annan databas, åtminstone inte för att presentera den text som nu blev fallet - den som hävdar annat må prestera bevisning i så fall. Nåja, gränsridarpoliserna i Texas är ju välkända, men Walt Slade är givetvis en påhittad hjälte i sammanhanget. I övrigt var Sommarmotet trivsamt, ehuru stundtals något i blötaste laget.

En "Halvar"
Mylht 1279 2010-05-29 11:12:31 Bralør: Br X. Ihl
http://uppsala.com/uppsala-webbkamera
Här ser man läget i Uppsala i realtid. Gå och ställ er framför Svandammen kl 14.30 idag!
Mylht 1278 2010-05-29 10:56:49 Bralør: Br Vattenskräck
Bröder!

Jag vill inte bli blöt, då kan man ju bli ren! Finns det nån reservplan om det fortsätter se ut så här idag?

Mylht 1277 2010-05-29 10:11:09 Bralør: Br GvS
Br Skogshuggarn! Vad månne verbet "coopa" betyda? Vem är du förresten att döma Br Stj Orakel Halvars sätt att komma i trans, som kanske sker genom läsning på wikipedia? Alla orakler har ju sitt sätt att komma sanningen nära, t.ex. genom att andas in luft från jorden, som oraklet i Delfi gjorde, eller genom andra droger. Kan det här kanske vara något för en kommitté att utröna?
Mylht 1276 2010-05-29 9:02:22 Bralør: Br Flatabo
Texas e grett!

Sommarmot idag - samling på Lycksalighetens Ö (bakom Svettis) kl 14 jk.
Mylht 1273 2010-05-28 23:58:50 Bralør: Skogshuggarn'
Skogshuggarn' säger. Inskriften är kryptisk vill jag minnas. Budskap ska vara svåra inte lätta, annat var der förr. Halvar: Sluta att coopa från wikipedia, det är under din värdighet som jamtamots orakel.
Mylht 1272 2010-05-28 19:07:17 Bralør: en Halvar
Bröder!

Föraktens icke Texas! Betänk, att Dallas städse är en given favorit, ävenså Alamo, varest de tappra patrioterna ledo sin bittra kalk, resulterande dock omsider i att härföraren Sam Houston fördrev mexarna och möjliggjorde det självständiga riket Texas - större i omfång än nuvarande amerikanska delstad - innan det frivilligt ändå uppgick i den amtrikanska unionen. Notera också hur exemelvis vid ett och annat tillfälle å mot det rentav förekommit att enkronasboksvildavästernexemplar av Walt Slade har gått som högvinst. Det ni, bröder!

Apropå vinster: kommer högvinster från Kammarn att medtagas till Sten Sture och Sommarmotet? Det påstås för övrigt att å ifrågavarande ås lär finnas betydligt mera av sten än Sture; hur härmed förhåller återstår att se.

Ma raokes
En "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.