Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1277 2010-05-29 10:11:09 Bralør: Br GvS
Br Skogshuggarn! Vad månne verbet "coopa" betyda? Vem är du förresten att döma Br Stj Orakel Halvars sätt att komma i trans, som kanske sker genom läsning på wikipedia? Alla orakler har ju sitt sätt att komma sanningen nära, t.ex. genom att andas in luft från jorden, som oraklet i Delfi gjorde, eller genom andra droger. Kan det här kanske vara något för en kommitté att utröna?
Mylht 1276 2010-05-29 9:02:22 Bralør: Br Flatabo
Texas e grett!

Sommarmot idag - samling på Lycksalighetens Ö (bakom Svettis) kl 14 jk.
Mylht 1273 2010-05-28 23:58:50 Bralør: Skogshuggarn'
Skogshuggarn' säger. Inskriften är kryptisk vill jag minnas. Budskap ska vara svåra inte lätta, annat var der förr. Halvar: Sluta att coopa från wikipedia, det är under din värdighet som jamtamots orakel.
Mylht 1272 2010-05-28 19:07:17 Bralør: en Halvar
Bröder!

Föraktens icke Texas! Betänk, att Dallas städse är en given favorit, ävenså Alamo, varest de tappra patrioterna ledo sin bittra kalk, resulterande dock omsider i att härföraren Sam Houston fördrev mexarna och möjliggjorde det självständiga riket Texas - större i omfång än nuvarande amerikanska delstad - innan det frivilligt ändå uppgick i den amtrikanska unionen. Notera också hur exemelvis vid ett och annat tillfälle å mot det rentav förekommit att enkronasboksvildavästernexemplar av Walt Slade har gått som högvinst. Det ni, bröder!

Apropå vinster: kommer högvinster från Kammarn att medtagas till Sten Sture och Sommarmotet? Det påstås för övrigt att å ifrågavarande ås lär finnas betydligt mera av sten än Sture; hur härmed förhåller återstår att se.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1271 2010-05-28 18:34:08 Bralør: Skogshuggarn'
Skam att det vuxit upp skog kring Sten Sturen. Så vårdar Uppsala sina minnesmärken. Bröder ! Låt oss ta med var sin yxa och hugga nern'.
Mylht 1270 2010-05-28 17:05:12 Bralør: Br konspiratius
Ovanpå detta ryktas att Br Red bodde i Texas under sina studieår i Stan. Detta fordrar en djuplodande maktbasanalys.
Mylht 1269 2010-05-28 16:10:03 Bralør: Br Konspirationsanalytiker
När man tittar på listan över kommande styrelse: håller "Texas" på att ta över? Finns det en (hemlig) plan?
Mylht 1268 2010-05-28 13:03:41 Bralør: Br Stj Halvarius m.fl.
Valmotet den 20/3 -- I stuttresumérad fason beskriven av br Stj Halvarius m.fl.
Mylht 1267 2010-05-26 18:24:24 Bralør: Br PM®
RN 1-2010 utkommen alltså!
Mästerjamtsmeden Lindblad har med Hederspriset på sin hemsida under Produkter - Övrigt

Mylht 1266 2010-05-26 16:16:28 Bralør: Br Storjamten Halvarius m.fl.
Stormotet den 20/3 -- En resumé skriven av br Stj Halvarius m.fl.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.