Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1246 2010-05-12 20:55:18 Bralør: Br Red
Succé!

Br Hövdingen vann med stor marginal och Br ÖH och Br Bengtsson D.Y.T.T blev invalda i fastighetsnämnden.
Mylht 1245 2010-05-12 11:30:28 Bralør: Br F-bo
Nå?
Mylht 1244 2010-05-11 13:13:39 Bralør: Br Red
Bröder!

Ikväll är det landskap och det är ännu en gång dags att se till att en Jamt blir vald till ett av nationens finaste ämbeten. Jon Nyström ställer upp i valet till Klubbchef och har en motsåndare. Detta innebär att varje röst räknas. Låt oss se till att det går bättre för vår kandidat än på förra landskapet...

MR!
Mylht 1243 2010-05-07 17:38:50 Bralør: en Halvar
Bröder!
Jag hade under gårdagen det stora nöjet att under en ärtvällingslunch sammanträffa med den broder som i lagom ansiktstrekvartsformat syns här uppe till vänster, under rubriken Verksamhet ... (således inte den halvmystiska tecknade figuren snett upp till höger, under Bralstele at jamtom), sålunda ingen mindre än ÖH electus. Han omtalade därvid att ett styrelsemöte skulle äga rum under gårdagens afton (således den 6 maj 2010), och att därvid de närmare anstalterna för Sommarmotet skulle bestämmas. Enligt densamme ÖH electus var den tillämnade dagen den 29 maj, och såge han - eller styrelsen - helst att motet bleve föga kostnadskrävande, detta med tanke på att Jamtamot hellre föredroge att lägga en del pengar på sommarens instundande Heimmot.
Gott: går det därmed äntligen att få ett klart besked om datum för Sommarmotet?
Jag har inget emot ett i all enkelhet genomfört och billigt Sommarmot, bara det kommer till stånd.
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1242 2010-05-07 17:36:46 Bralør: Br Håga(d)
Hågadalen är enkelt och nära.
Mylht 1241 2010-05-07 10:18:36 Bralør: Br Fo
Jamtlunch kl 12!
Samling vid Åhléns för högst eventuell avmarsch för lunch å Norrlands?
/Br Fo
Mylht 1240 2010-05-05 15:12:46 Bralør: Br Rebell
Det hörs mycket men görs lite, ner med styrelsen!
Mylht 1239 2010-05-05 10:27:57 Bralør: Alsing
Har hört att Svartlöga står till förfogande 5-6 juni. Stämmer det, ÖH?
Mylht 1238 2010-05-04 17:57:37 Bralør: en Halvar
Bröder!
Det låter höra sig; av senare tiders övriga inlägg har såväl synpunkten om en billig och närliggande (inom gott och rimligt trampvelocipedavstånd) lokal, utomhus om så är, som uppfattningen om Kung Björns Hög mitt öra. Enda nackdelen med en uteslutande utomhusaktivitet är annars att det vid slagregn och annat påtagligt ruskväder kan bli lite i ruggigaste laget att någon längre tid pina på med förhandlingar och annan verksamhet i blötan. Apropå blöta erinrar jag mig inte ett sommarmot, men väl ett samarrangement med Birkarlarna i närbelägna nejder - Hågadalen - på 1970-talet, med diverse aktiviteter som bl.a. pilsnerhävning på tid, rövkrok och - som avslutning på femkampen (de övriga tvenne grenarna kan jag inte erinra mig) - längdpissning (som en logisk följd av pilsneriet). Nåväl, blir det för avskräckande blötväder kan vi kanske retirera till Kammarn, alternativt någon källare å Studentvägen?
Förresten: har alltså datum en gång för alla fastställts?
En "Halvar"
Mylht 1237 2010-05-03 23:37:48 Bralør: Br Hög
Kung Björns Hög vid Hågadalen?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.