Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1240 2010-05-05 15:12:46 Bralør: Br Rebell
Det hörs mycket men görs lite, ner med styrelsen!
Mylht 1239 2010-05-05 10:27:57 Bralør: Alsing
Har hört att Svartlöga står till förfogande 5-6 juni. Stämmer det, ÖH?
Mylht 1238 2010-05-04 17:57:37 Bralør: en Halvar
Bröder!
Det låter höra sig; av senare tiders övriga inlägg har såväl synpunkten om en billig och närliggande (inom gott och rimligt trampvelocipedavstånd) lokal, utomhus om så är, som uppfattningen om Kung Björns Hög mitt öra. Enda nackdelen med en uteslutande utomhusaktivitet är annars att det vid slagregn och annat påtagligt ruskväder kan bli lite i ruggigaste laget att någon längre tid pina på med förhandlingar och annan verksamhet i blötan. Apropå blöta erinrar jag mig inte ett sommarmot, men väl ett samarrangement med Birkarlarna i närbelägna nejder - Hågadalen - på 1970-talet, med diverse aktiviteter som bl.a. pilsnerhävning på tid, rövkrok och - som avslutning på femkampen (de övriga tvenne grenarna kan jag inte erinra mig) - längdpissning (som en logisk följd av pilsneriet). Nåväl, blir det för avskräckande blötväder kan vi kanske retirera till Kammarn, alternativt någon källare å Studentvägen?
Förresten: har alltså datum en gång för alla fastställts?
En "Halvar"
Mylht 1237 2010-05-03 23:37:48 Bralør: Br Hög
Kung Björns Hög vid Hågadalen?
Mylht 1236 2010-05-03 20:18:41 Bralør: Br Red
Bröder!

Som jag förstått det så är ett datum redan bokat det är bara frågan om huruvida det blir något hos sandler eller ej. Mitt förslag är fortfarande att vi håller oss inom velocipedavstånd från studentvägen för att bespara Bröderna allt för stora ekonomiska utlägg. Vi behöver inte boka nån lokal utan vi ser till att vara nånstans där en grill finns och införskaffar mat och dryck helt utan nationens överinseende. På så vis kan vi hålla ner avgiften även på den fronten.

Vad tycks om det?
Mylht 1235 2010-05-03 17:54:01 Bralør: en Halvar
Bröder!
Tiden lider; vi har redan nått den 3 maj. Alltjämt föreligger inga bestämda och definitiva besked om dag för Sommarmotet och platsen för detta. Invändningar har också rests från någon broder (eller rentav flera bröder) om intensiv tentamensperiod maj
in fine. Nå, så hitta då en något senare dag, in i juni. Men blir det för sent hinner å andra sidan mången god broder lämna akademi- och lärdomsstaden för ett antal veckors vistelse å annan ort.
Alltså efterlyser jag:
1) Definitivt datum för Sommarmotet;
2) Gärna en upplysning om i vart fall tilltänkt lokalisering av detsamma.
Låt det hela inte rinna ut i tomma intet än en gång, så att inget Sommarmot kommer till stånd! Det vore en högst beklagansvärd utveckling. Till styrelsen: visa lite beslutsamhet i saken.
Ma raokes,
en "Halvar"
Mylht 1233 2010-04-30 16:21:37 Bralør: Argus
Från "Ussesunn", lika bra att han blev något obestämt, mellan hare och tjäder: http://studentbloggen.nyhetskanalen.se/
Jamtamots mot-sats! :-)
Mylht 1231 2010-04-27 21:21:27 Bralør: Br Edler
Lunch. Ja. Plats sekundär.
Mylht 1230 2010-04-27 19:22:21 Bralør: Br GvEss
Brr!

Vilka är intresserade av en jamtlunch på fredag? Vad ska det då ätas och framför allt var? Studentvägen måhända?
Mylht 1229 2010-04-27 9:26:33 Bralør: Br Flatabo
Det är bättre med ett riktigt "lågbudgetmot" än ett påkostat med några få deltagare. Se i sammanhanget den ganska blandade historiken; klicka "Sommarmot". (sidan ska kompletteras med: 2007/2008 - Svartlöga och 2009 - inställt).
Tänk även på att ett Sommarmot kan vara ett utmärkt tillfälle att under mera anspråkslösa former få lite gamla gålbeiningar invalda.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.