Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2456 2016-03-02 13:22:07 Bralør: ÖH
Bröder! Motet den 19/3 är flyttat till den 18/3 så att ni inte missar det.

Stort tack PM för ditt arbete! har redan fått in många bidrag på e-post som funnits i digital variant.
Mylht 2454 2016-02-22 16:48:44 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Vist och klokt talar bralörn broder PM. Jag delar förvisso hans uppslag om utgivningen av 2015 års jubileumsskrift i heljamtskt band med rödfärgat älgskinn - inget småhandleri där, inte! Emellertid och emedan, kan jag till nöds avstå från skinnbandet OM det i stället blir så att publikationen faktiskt kommer ut av trycket och det inom rimlig tid; det är för mig det väsentligaste i sammanhanget.

Tanken på en omgestaltning av JT i enlighet med PM:s förslag ter sig också fullt rimlig, synnerligast om kommande edition in spe också visar sig ge ett ekonomiskt utfall lika uselt som en JT härförleden; att köra JT pekuniärt i botten och att låta utgivningar belasta föreningens egen kassa är i längden inte hållbart. - Det här tål att diskutera på kommande mot.

Apropå diskussion: är det bara broder PM och jag (och möjligen ÖH) som nuförtin ha na å braal om på n henn heimsien?

Ma raukes
en "Halvar"

Mylht 2453 2016-02-19 10:17:40 Bralør: PM
Jubileumsskriften 2015 måste ges ut på papper snarast, gärna i "heljamtska" band (rödfärgat älgskinn).

Däremot måste vi nog tänka om vad gäller JT. Ett utkast till förslag från min sida är att den omskapas till Jamtamots egen "Landsmannahälsning". En årsskrift som ges ut som pdf-fil, ett tiotal ex kan skrivas ut på papper för bibliotek (KB och Carolina t ex) och för Jamtamots Arkiv. Då skulle också avgående ÖH mer handfast tvingas att skriva en årskrönika över sitt verksamhetsår. :) En bildrik årskrönika således, men även med bidrag från andra Jamtar som känner sig hågade att skriva om annat.
Mylht 2452 2016-02-15 13:08:23 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Ja, det är inte utan att Jubileumsskriften anno 2015 begynner göra skäl för epitetet skandal, nu vidpass ett helt år efter Stormotet. Och av den förutskickade utgivningen av JT ser vi heller inga spår, annat än möjligen mycket högt upp i skyn - blir det nästa "ickehändelse"? Är det kanske dags att avskaffa redaktören som styrelsepost, eller åtminstone arbetsuppgiften att anstalta om JT:s av trycket utgivning?
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2451 2016-02-14 10:53:15 Bralør: Br JX
Det blir intressant att höra hur skandalen med Jubileumsskriften 2015 rullar vidare..
Mylht 2450 2016-02-11 12:03:52 Bralør: Överhövdingen
Bröder!
På lördagen den 20/2 hålls Ärtvällingsmot kl 17dk i Strömholms-sal.
Då ska vi ha vårens första Mot och äntligen ska ni få ställa mig och styrelsen till svars för allt som sker i vår värld. Är storregionen något som ÖH har godkänt?
Kommer Hederspristagar'n på Mot och Hur f..n går det med jubileumsskriften?
Detta och mycket mer kan ni få svar på då
Kom på Mot! Anmäl er bröder! teckningslista på nationen dyker upp när som helst!
Mylht 2449 2015-12-23 23:23:20 Bralør: Br Flapa
Mylht 2448 2015-12-23 22:09:05 Bralør: Br Stj Dahlin
God jul Brr!
Mylht 2447 2015-12-21 15:11:26 Bralør: Anden
Glöm inte Sjursmäss!
Mylht 2446 2015-12-02 19:38:13 Bralør: Idem
blev inte
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.